Urząd wdroży nowoczesne e-usługi


 

Urząd Gminy Grodzisko Dolne wprowadzi możliwość pełnego załatwiania określonych spraw przez Internet. Jeszcze w bieżącym roku każdy mieszkaniec dostanie do dyspozycji indywidualne konto. Bez wychodzenia z domu będzie można sprawdzić stan rozliczeń zobowiązań podatkowych i opłaty za śmieci, skorygować deklarację o liczbie osób do opłaty śmieciowej czy dokonać opłaty podobnie jak w internetowych portalach zakupowych. Korzystający ze smartfonów będą mogli wykonać te czynności także przy pomocy specjalnej aplikacji.

Nowoczesne technologie rozwijają się bardzo szybko, a postępująca cyfryzacja obejmuje kolejne obszary życia. W miarę naszych możliwości i w zakresie wyznaczonym przez prawo staramy się podążać za zachodzącymi zmianami. Dzieje się to systematycznie. W ramach zrealizowanego projektu PSEAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej zmodernizowaliśmy infrastrukturę sprzętową urzędu oraz uruchomiliśmy elektroniczny obieg dokumentów. Jest to podstawa do kolejnych etapów cyfryzacji usług urzędu, które nastąpią już w bieżącym roku. Stanie się tak dzięki pozyskanym funduszom UE. Wspólnie z gminami: Cieszanów i Jarosław przygotowaliśmy projekt na rozwój e-usług, który został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie. Z początkiem stycznia br. zakończone zostało postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę – konsorcjum firm: Softres Sp. z. o. o., GIAP Sp. z o. o. i Sputnik Software. Realizacja projektu (w tym m. in.: modernizacja istniejącego i wdrożenie nowego oprogramowania, zakup sprzętu, digitalizacja danych), którego całkowita wartość wyniesie 363 tys. zł, będzie kosztowała gminę ok. 55 tys. zł. Zadanie powinno zostać wykonane jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Jakie możliwości zyskają mieszkańcy? Przede wszystkim w końcu pojawią się usługi, które w pełni umożliwią załatwianie określonych spraw przez Internet. W ramach projektu zostaną utworzone indywidualne konta mieszkańców, które zawsze będą zawierały aktualne dane, gdyż zintegrowane będą z bazami danych urzędu. Poza wglądem do swoich informacji o zobowiązaniach podatkowych i opłaty śmieciowej, mieszkańcy uzyskają dostęp do danych będących podstawą naliczeń. Z poziomu konta w wygodny sposób będzie można dokonać płatności elektronicznej – podobnie jak to się odbywa w popularnych portalach zakupowych.  Praktyczną funkcją portalu będzie możliwość składania korekty „deklaracji śmieciowej”. Ponadto w ramach projektu wdrożony zostanie zaawansowany portal mapowy, który pozwoli pozyskiwać informacje o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także uzyskać wypis czy wyrys z planu. W portalu mapowym pojawią się też informacje o terenach inwestycyjnych, oświetleniu ulicznym, mieniu gminnym, odśnieżaniu dróg oraz informacje turystyczne.

Wykorzystanie nowej funkcjonalności będzie bezpłatne i dobrowolne. Liczymy, że w pierwszej kolejności walory e-usług docenią osoby obyte z Internetem, a w szczególności te które wyjeżdżają poza gminę, a chcą sprawnie i niezależnie od miejsca pobytu zarządzać swoimi sprawami urzędowymi. Wdrożenie e-usług z pewnością ułatwi życie także niepełnosprawnym klientom urzędu. Biorąc zaś pod uwagę zmiany zachodzące w społeczeństwie spodziewamy się, że liczba osób korzystających z urzędowych e-usług będzie bardzo szybko rosła, a być może w niedalekiej przyszłości będzie to przeważający sposób załatwiania spraw.