Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańców


 

Zachęcamy klientów Urzędu Gminy Grodzisko Dolne do skorzystania z możliwości szybkiego i wygodnego załatwienia spraw drogą elektroniczną! Chcąc ułatwić elektroniczne załatwianie spraw utworzyliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca (eBOM), które dostępne jest pod adresem: ebom.grodziskodolne.pl

Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca pozwala z jednego miejsca uruchamiać wiele przydatnych usług i serwisów, w tym m. in.:

  • Gminny portal podatkowy eNależności,
  • Portal usług przestrzennych,
  • Portal mapowy z planem zagospodarowania przestrzennego,
  • Katalog usług urzędu PSeAP,
  • Centralną ewidencję i informację o działalności gospodarczej CEIDG,
  • Złożyć deklarację na odpady,
  • Sprawdzić na jakim etapie jest dana sprawa.

Aby w pełni skorzystać z oferty usług elektronicznych, wystarczy zalogować się do systemu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, którego wyrobienie możliwe jest także w naszym Urzędzie.

Jednorazowe zalogowanie się w eBOM poprzez Profil Zaufany daje bezpośredni dostęp do różnych usług!