Finanse

Bank Spółdzielczy w Leżajsku O/Grodzisko Dolne

Nr rach. 41 9187 1024 2003 2000 1270 0027

NIP: 816 15 70 014