Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238) zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 754 zł lub 844 zł (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 września 2017r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września 2017r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017r. nastąpi do 30 listopada 2017r.


Natomiast, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października 2017r. do 30 listopada 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017r. nastąpi do 31 grudnia 2017r. Druki wniosków o w/w świadczenia będzie można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym lub ze strony  Gminy Grodzisko Dolne.


Wnioski o w/w świadczenia można będzie składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym lub w formie elektronicznej za pomocą ePUAP, PUE ZUS przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub za pomocą bankowości elektronicznej. W przypadku wątpliwości można uzyskać wszelkie informacje również telefonicznie – 17 2429134.

Wzory wniosków


Formularze do pobrania: