REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Grodzisko Górne i Zmysłówka - listopad 2023r. 2023-12-06 10:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne - aktualizacja 24.11.2023r 2023-12-06 09:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne - aktualizacja 24.11.2023r 2023-12-06 09:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Petycja 9/2023 - Petycja w sprawie płatności elektronicznych 2023-12-01 15:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Petycja 9/2023 - Petycja w sprawie płatności elektronicznych 2023-12-01 15:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Konserwacja polichromii ściennej w kościele parafialnym pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym - etap 2 2023-11-28 14:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Konserwacja polichromii ściennej w kościele parafialnym pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym - etap 2 2023-11-28 12:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Konserwacja polichromii ściennej w kościele parafialnym pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym 2023-11-17 09:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022R. 2023-11-17 09:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021R. 2023-11-17 09:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020R. 2023-11-17 09:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Bilans z wykonania budżetu za rok 2022 2023-11-17 08:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Bilans z wykonania budżetu za rok 2021 2023-11-17 08:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Bilans z wykonania budżetu za rok 2020 2023-11-17 08:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Bilans z wykonania budżetu za rok 2019 2023-11-17 08:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Zawiadomienie o zgromadzonych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna (gr. Pow.) - Grodzisko Dolne - Giedlarowa w km 2+329 - 6+800 od granicy powiatów (przeworskiego/leżajskiego) do skrzyżowania z drogą 1270R" 2023-11-16 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Grodzisko Górne i Zmysłówka 2023-11-16 11:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Dolne - 14.11.2023r. 2023-11-14 13:12 Anna Joniec aktualizacja treści
19. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Dolne - 14.11.2023r. 2023-11-14 13:12 Anna Joniec aktualizacja treści
20. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki w miejscowości Zmysłówka 2023-11-14 12:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę działek położonych w miejscowości Wólka Grodziska - 09.11.2023 2023-11-14 07:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Wólka Grodziska będących własnością Gminy Grodzisko Dolne (zawarcie nowych umów dzierżawy) 2023-11-14 07:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Petycja 8/2023 - Petycja w sprawie podjęcia tożsamej uchwały dot. nowelizacji ustaw 2023-11-07 12:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Petycja 7/2023 - Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw 2023-11-07 12:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Obwieszczenie i decyzja dotycząca budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Zmysłówce 2023-11-07 12:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Petycja 2/2023 - Petycja w sprawie podjęcia budowy sieci kanalizacyjnej w Grodzisku Górnym 2023-11-07 11:09 Anna Joniec aktualizacja treści
27. Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Grodzisko Dolne, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, zatwierdzony Zarządzeniem nr 58/23 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 06 listopada 2023 roku. 2023-11-06 11:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Gminna Ewidencja Zabytków Architektury i Budownictwa Gminy Grodzisko Dolne 2023-11-06 11:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Petycja 6/2023 - Petycja w sprawie składanych podpisów na tabeltach przy odbiorze przesyłek 2023-11-03 12:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Petycja 5/2023 - Petycja dotycząca usług związanych z automatyzacją 2023-11-02 08:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zawiadomienie Starosty Leżajskiego dotyczącego scalenia gruntów w miejscowości Grodzisko Dolne - 27.10.2023 2023-10-27 11:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia wsi Grodzisko Dolne i związanego w tym obwieszczeniem. 2023-10-24 12:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Protokół Nr LVIII/1/2023 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 września 2023 roku. 2023-10-24 09:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Protokół ze Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne obytego w dniu 26 września 2023 roku. 2023-10-24 09:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Konserwacja polichromii ściennej w kościele parafialnym pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym 2023-10-17 09:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS 2023-10-16 08:58 Anna Joniec aktualizacja treści
37. Petycja 4/2023 - Petycja dotycząca terenów inwestycyjnych na terenie gminy 2023-10-12 09:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Wykonanie dwóch piłkochwytów na terenie stadionu LKS Grodziszczanka 2023-10-10 13:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Ogłoszenie o naborze członków do składu Komitetu Rewitalizacji Gminy Grodzisko Dolne 2023-10-09 15:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Petycja 3/2023 - Petycja w sprawie podjęcia przygotowań do wdrożenia przepisów Dyrektywy 2022/2555 UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium UE (NIS2) 2023-10-05 13:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Oświadczenie majątkowe za rok 2022 2023-10-05 12:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Wykonanie przeglądów obiektów mostowych 2023 2023-10-05 09:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki w miejscowości Zmysłówka 2023-10-02 08:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 22 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 23 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 54 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023-09-29 13:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Wykonanie dwóch piłkochwytów na terenie stadionu LKS Grodziszczanka 2023-09-28 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Petycja 4/2023 - Petycja dotycząca terenów inwestycyjnych na terenie gminy 2023-09-28 11:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Wólka Grodziska będących własnością Gminy Grodzisko Dolne (zawarcie nowych umów dzierżawy) 2023-09-28 11:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki w miejscowości Zmysłówka 2023-09-26 12:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Postanowienie Nr 83/2023 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 25 września 2023r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. 2023-09-26 07:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Postanowienie Nr 82/2023 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 25 września 2023r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. 2023-09-26 07:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 127


powrót na górę strony