Fundusz alimentacyjny


 

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2017r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017r. nastąpi do 31 października 2017r.


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września 2017r. do 31 października 2017r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017r. nastąpi do 30 listopada 2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że wniosek na powyższe świadczenie w wersji papierowej i elektornicznej dostępny będzie najwcześniej od 1 sierpnia 2017r.