Korzystaj załatwiając sprawy elektronicznie


 

Zakupy w środku nocy, siedząc w fotelu i popijając herbatę, płacenie rachunków za media w trakcie podróży, wgląd w bieżące oceny dzieci zanim jeszcze wróciły ze szkoły … to nikogo już nie dziwi. Dla wielu z nas, Internet to duże ułatwienie życia, z którego korzystamy na co dzień. Czemu w podobny sposób nie załatwiać spraw urzędowych?

W Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne dostrzegamy duży potencjał i przyszłość w informatyzacji spraw urzędowych. Dlatego angażujemy się w informatyzację pozyskując na ten cel środki zewnętrzne. Zastosowanie usług elektronicznych daje rzeczywiste korzyści w tym m. in.:

 • Oszczędność czasu – nie trzeba poświęcać czasu na dojazd do urzędu, stanie w kolejce, itp.
 • Oszczędność pieniędzy - nie potrzeba wydawać pieniędzy na dojazd czy wysyłkę poczty.
 • Dostępność – usługi elektroniczne dostępne są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, niezależnie od dni wolnych od pracy i z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie. Wystarczy dostęp do Internetu. By załatwić sprawę elektronicznie nie potrzeba chociażby wcześniej zwalniać się z pracy by zdążyć do urzędu.
 • Uproszczenie – być może pierwsze wrażenie jest odwrotne, gdyż e-usługi kojarzą się z nowoczesną technologią, jednak po krótkim obyciu się z tym sposobem załatwiania spraw okazuje się, że jest to łatwiejsze niż na papierze. Formularze elektroniczne zawierają podpowiedzi i wyjaśnienia, niektóre pola są wstępnie wypełnione, a niepotrzebne rubryki ukrywane.

Jakie sprawy można załatwić elektronicznie?

Coraz więcej spraw można już załatwić w pełni elektronicznie. Przykładem takiej usługi udostępnianej przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami składamy deklarację, w której wyliczamy opłatę za śmieci na podstawie liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Zobowiązani jesteśmy także składać korektę deklaracji, w przypadku gdy zachodzi zmiana liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, np. z powodu narodzin dziecka, śmierci członka rodziny, wyjazdu lub powrotu z zagranicy, itp. W praktyce takie zmiany mogą zachodzić dosyć często i odwiedzanie urzędu za każdym razem może być uciążliwe. Dopełnienie tego obowiązku poprzez Internet jest dużym ułatwieniem. Tym bardziej, że wypełnienie deklaracji w formie elektronicznej jest szybsze i prostsze niż na papierze. Nasze dane adresowe wypełniane są automatycznie, a formularz „zna” obowiązujące stawki i po wpisaniu liczby osób sam oblicza wysokość miesięcznej opłaty.

Elektronicznie można w Urzędzie załatwić m. in. takie sprawy jak:

 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • złożenie wniosku o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości,
 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • dopisanie do spisu wyborców,
 • złożenie wniosku o świadczenie 500+,

Przydatne mogą okazać się również e-usługi, które można załatwić w innych urzędach:

 • rejestracja i zmiany w działalności gospodarczej,
 • uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ,
 • sprawdzenie swoich punktów karnych.

Od czego zacząć?

To co odróżnia pismo elektroniczne od papierowego, to przede wszystkim brak odręcznego podpisu. Elektronicznym odpowiednikiem podpisu odręcznego jest udostępniony przez Ministerstwo Cyfryzacji Profil Zaufany. Profil Zaufany to w rzeczywistości identyfikator i hasło wraz z naszymi podstawowymi danymi identyfikacyjnymi. Złożenie podpisu elektronicznego polega w praktyce na podaniu identyfikatora i hasła oraz wpisaniu jednorazowego kodu otrzymanego sms’em.  Profil Zaufany jest bezpłatny.

Profil Zaufany zakłada się poprzez stronę www.pz.gov.pl. Niezbędną czynnością jest potwierdzenie Profilu Zaufanego, które ma na celu weryfikację tożsamości właściciela danych podanych przy zakładaniu Profilu. Potwierdzenie dokonuje się poprzez wizytę w urzędzie lub instytucji, która jest punktem potwierdzającym (np. Urząd Skarbowy czy ZUS). Alternatywnie można potwierdzić Profil z wykorzystaniem bankowości elektronicznej lub podpisu kwalifikowanego. Od niedawna potwierdzenie Profilu jest ułatwione, gdyż Urząd Gminy Grodzisko Dolne uzyskał status Punktu Potwierdzającego.

Jak wysłać dokument elektroniczny?

Przesyłanie dokumentów elektronicznych do urzędu odbywa się za pośrednictwem portalu centralnego e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), znajdującego się pod adresem: https://epuap.gov.pl. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wyszukać właściwy formularz, wypełnić go, wybrać urząd do którego jest składany i podpisać Profilem Zaufanym. Informacje o usługach, sposobie ich wyszukiwania i załatwienia można znaleźć na stronie www.grodziskodolne.pl w zakładce Mieszkańcy/e-Urząd. 

Warto wyraźnie podkreślić, że pismo elektronicznie podpisane profilem zaufanym ma identyczną moc prawną jak dokument papierowy!

Przyszłość e-usług

Prace nad rozwojem usług elektronicznych trwają i niebawem udostępnimy kolejne. Obecnie testujemy opracowane już e-usługi z zakresu informacji przestrzennej. O ich uruchomieniu poinformujemy w następnym numerze Gazety.

Zapraszamy do zainteresowania się e-usługami i skorzystania z możliwości jakie już dają. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu. Sceptykom, którzy wątpią w przyszłość usług elektronicznych doradzamy pogawędkę ze starszymi osobami, które pamiętają jeszcze jakie wątpliwości i opory towarzyszyły decyzjom w sprawie zastąpieniu sierpa kosą, czy elektryfikacji.