Komunikat dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne posiadających instalację solarną


 

W przypadku otrzymania faktury za usługę usunięcia wad i usterek w instalacji solarnej, zamontowanej w związku z realizacją Programu „Montaż i Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 13, tel. 17 242 82 65 wew. 231,233) w celu weryfikacji zasadności wystawienia przedmiotowej faktury.