Uchwalono zasady szacunku porównawczego gruntów


 

W wyniku głosowania dwie nowe osoby weszły w skład Rady Uczestników Scalenia - są to panowie Tadeusz Miś i Stanisław Nowak. Uczestnicy spotkania przyjęli również zaproponowane zasady szacunku porównawczego gruntów. Gruntom rolnym nadano następujące wartości punktowe dla poszczególnych użytków i klas: