Scalenie czas zacząć


 
 

Z końcem miesiąca października 2015 roku w remizie OSP w Grodzisku Dolnym odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące scalenia gruntów w obrębie ewidencyjnym Grodzisko Dolne, obejmującym sołectwa Grodzisko Dolne, Grodzisko Nowe i Grodzisko „Miasto”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. Na spotkaniu tym, odczytane zostało postanowienie Starosty Leżajskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego na w/w terenie.

Mieszkańcy (ok. 80 osób) mieli możliwość zapoznania się z procedurą scaleniową oraz uzyskali odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przebiegu scalenia.