Gazeta Grodziska 1/07


Czytaj całość (ok. 7MB) 

(aby zapisać plik na swój komputer należy najechać myszką na

"czytaj całość", kliknąć prawym klawiszem myszki i wybrać - "Zapisz element docelowy

jako...")

Wybrane artykuły w numerze:

  1. Co z "Hortino" ?
  2. Pomóżmy O. Zdzisławowi Gradowi
  3. Informacje w sprawie możliwości sprzedaży  zwierząt rzeźnych
  4. Dzień Babci i Dziadka 
  5. Szlakiem historii - Ukraińskie Karpaty
  6. Wywiad z Panią Cecylią Czerwonką - poetka ludowa
  7. "Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody"
  8. Grodziska młodzież najlepsza na Podkarpaciu