Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2021


 
 
 

UWAGA! Zmiana sposobu odbioru odpadów na terenie gminy

-  pierwszy dzień zbiórki, wszystkie miejscowości -  odpady SELEKTYWNE ( worki żółte, zielone, niebieskie),

- drugi dzień zbiórki, wszystkie miejscowości – odpady ZMIESZANE ( worki czarne i pojemniki, worki szare z popiołem)