Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków


 

Zostało tylko 6 miesięcy!

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". 

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. 

TERMINY: 

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania 
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.