Uchwała Antysmogowa dla Podkarpacia


 

Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina, że do końca bieżącego roku, mieszkańcy naszego województwa powinni wymienić stare kotły na paliwo stałe, tj. mające ponad 10 lat i pozaklasowe (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012).

Na ten cel można pozyskiwać dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” realizowanego m.in. przez WFOŚiGW w Rzeszowie.

Więcej informacji na stronie: https://bip.podkarpackie.pl/index.php/samorzad-wojewodztwa/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza