Czy muszę się spisać?

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Link do spisu https://spis.gov.pl/ 

Link do lotterii https://loteria.spis.gov.pl/ 

 

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego


 

Od 12 do 24 listopada 2021r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badania kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące m.in miejsca zamieszkania 31 marca 2021r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu. 

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy. Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).