REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
201. 2012 rok 2018-11-23 15:26 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
202. Skład Rady 2018-11-23 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
203. Komisje Rady 2018-11-23 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
204. Skład Rady 2018-11-23 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
205. Komisje Rady 2018-11-23 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
206. 2008 rok 2018-11-23 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
207. 2009 rok 2018-11-23 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
208. 2010 rok 2018-11-23 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
209. 2011 rok 2018-11-23 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
210. 2012 rok 2018-11-23 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
211. 2013 rok 2018-11-23 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
212. 2014 rok 2018-11-23 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
213. Komisje stałe Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023 2018-11-23 12:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
214. Komisje Rady 2018-11-23 12:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
215. Komisje stałe Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 2018-11-23 12:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
216. Skład Rady 2018-11-23 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
217. Skład Rady 2018-11-23 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
218. Skład Rady Gminy Grodzisko Dolne w kadencji 2018-2023 2018-11-23 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
219. Skład Rady 2018-11-23 12:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
220. Skład Rady 2018-11-23 12:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
221. Skład Rady Gminy Grodzisko Dolne w kadencji 2014-2018 2018-11-23 12:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
222. Wykaz podmiotów na terenie Gminy Grodzisko Dolne obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy w 2019 roku. 2018-11-22 08:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
223. Wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach Chodaczów, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Opaleniska, Zmysłówka, Laszczyny przeznaczonych do dzierżawy oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Grodzisko Dolne, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 92/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 listopada 2018 roku. 2018-11-21 13:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
224. Protokół Nr LI/1/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 października 2018r. 2018-11-15 08:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
225. Protokół Nr L/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 12 października 2018r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 2018-11-15 08:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
226. Protokół Nr XLIX/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 września 2018r. 2018-11-15 08:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
227. Protokół Nr XLVIII/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 sierpnia 2018r. 2018-11-15 08:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
228. Protokół Nr XLVII/1/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 5 lipca 2018r. w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym 2018-11-15 08:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
229. Protokoły z sesji 2018-11-15 08:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
230. Protokół Nr XLVI/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 czerwca 2018r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 2018-11-15 08:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
231. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 10 października 2018r. 2018-11-15 08:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
232. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 września 2018r. 2018-11-15 08:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
233. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 sierpnia 2018r. 2018-11-15 08:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
234. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 3 lipca 2018r. w biurze Rady Gminy Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym 2018-11-15 08:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
235. Protokoły z posiedzeń komisji 2018-11-15 08:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
236. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2018/2019 - RI.271.21.2018 2018-11-09 14:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
237. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2019 - RI.271.22.2018 2018-11-09 11:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
238. Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 2018-11-09 11:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
239. Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018 2018-11-09 11:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
240. Zarządzenie nr 88/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 października 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-08 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
241. Zarządzenie nr 87/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 października 2018.w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-11-08 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
242. Zarządzenie nr 86/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 października 2018.w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej z wyłączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 20182019 2018-11-08 10:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
243. Zarządzenie nr 85/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 października 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-08 10:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
244. Zarządzenie nr 84/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2018.w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej z wyłączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolne na rok szkolny 2018/2019 2018-11-08 10:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
245. Zarządzenie nr 83/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-08 10:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
246. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 05.11.2018r. 2018-11-08 10:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
247. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.15.2018 2018-11-06 11:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
248. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.15.2018 2018-11-06 09:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
249. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.15.2018 2018-11-06 09:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
250. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2018/2019 - RI.271.21.2018 2018-11-06 08:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 5 z 34


powrót na górę strony