REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
201. Konkursy i zlecenia 2019-02-04 14:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
202. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2019-02-04 14:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
203. Ogłoszenie o naborze na Partnera do projektu z zakresu pomocy społecznej - ORW 2019-02-04 14:00 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
204. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku "Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa" wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej - RI.271.5.2019 2019-02-01 14:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
205. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-01 08:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
206. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Chodaczów - 31.01.2019r. 2019-02-01 08:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
207. Konkursy i zlecenia 2019-01-31 17:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
208. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne" 2019-01-31 17:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
209. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne" 2019-01-31 17:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
210. Sołectwa 2019-01-31 17:39 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
211. Obwieszczenie informujące strony postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne" 2019-01-31 17:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
212. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Zmysłówce 2019-01-31 17:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
213. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Grodzisku Górnym 2019-01-31 17:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
214. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej poprzez budowe chodnika w miejscowości Opaleniska 2019-01-31 16:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
215. Ogłoszenia różne 2019-01-31 16:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
216. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 ? 5+030" 2019-01-31 16:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
217. Informacja o udzieleniu dotacji na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2019-01-31 16:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
218. Projekt kanalizacji sanitarnej - połączenie oczyszczalni ścieków 2019-01-31 16:57 pro3w pro3w aktualizacja treści
219. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735? 7+355? 2019-01-31 16:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
220. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 ? 5+030" 2019-01-31 16:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
221. Ogłoszenia różne 2019-01-31 16:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
222. Protokół nr XIV/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 grudnia 2015r. w sali narad Urzędu Gminy 2019-01-31 16:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
223. Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Chowie i hodowli jesiotrów konsumpcyjnych oraz produkcji ikry na kawior w Podlesiu, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, województwo podkarpackie" 2019-01-31 16:54 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
224. Zaproszenie na sesję 2019-01-31 16:54 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
225. Strategie i programy 2019-01-31 16:54 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
226. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-01-31 16:54 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
227. Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016-2020 2019-01-31 16:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
228. Projekt Zakładu Aktywności Zawodowej w miejscowości Chodaczów 2019-01-31 16:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
229. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej poprzez budowe chodnika w miejscowości Chodaczów 2019-01-31 16:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
230. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.1.2019 2019-01-31 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
231. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735- 7+355" 2019-01-31 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
232. Ochrona środowiska 2019-01-31 10:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
233. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-01-31 09:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
234. Zamówienia Publiczne 2019-01-31 09:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
235. Urząd Gminy 2019-01-31 09:14 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
236. Projekt kanalizacji sanitarnej - połączenie oczyszczalni ścieków 2019-01-31 09:14 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
237. Zarządzenie nr 7/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-01-30 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
238. Informator 2019-01-30 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
239. Zarządzenie nr 6/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-01-30 14:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
240. Ogłoszenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Integracja Chodaczowskich seniorów" 2019-01-30 14:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
241. Zarządzenie nr 5/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-01-30 14:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
242. Ogłoszenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Integracja Chodaczowskich seniorów" 2019-01-30 14:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
243. Ogłoszenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Integracja Chodaczowskich seniorów" 2019-01-30 14:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
244. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-01-30 09:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
245. Organizacje pozarządowe 2019-01-30 09:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
246. Otwarte konkursy ofert 2019-01-29 10:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
247. Skład Rady 2019-01-29 09:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
248. Biuro Rady Gminy 2019-01-29 09:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
249. Biuro Rady Gminy 2019-01-29 09:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
250. Biuro Rady Gminy 2019-01-29 09:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 5 z 40


powrót na górę strony