REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
201. Protokół Nr XXXIV/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 lipca 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 11:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
202. Protokół nr XXXIII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22.06.2017r. 2019-09-25 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
203. Protokół nr XXXIII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22.06.2017r. 2019-09-25 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
204. Protokół Nr XXXII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 maja 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 10:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
205. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I powołanie komisji obwodowych 2019-09-25 08:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
206. Protokół Nr XXIX/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 2 marca 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 08:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
207. Protokół Nr XXIX/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 2 marca 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 08:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
208. Protokół Nr XXXI/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 kwietnia 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 08:49 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
209. Protokół Nr XXVIII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 2 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 08:49 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
210. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Wólka Grodziska 2019-09-24 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
211. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Grodzisko Nowe 2019-09-24 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
212. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 - RI.271.14.2017 2019-09-24 14:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
213. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-24 14:23 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
214. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-24 14:23 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
215. 2. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198? 2019-09-24 14:23 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
216. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-24 14:23 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
217. 1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198? 2019-09-24 14:22 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
218. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-24 14:22 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
219. 2. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198? 2019-09-24 14:22 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
220. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-24 14:22 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
221. 1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198? 2019-09-24 14:22 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
222. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-24 14:22 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
223. Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Grodzisko Dolne przeznaczonej do zamiany 2019-09-24 14:21 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
224. Zaproszenie na sesję 2019-09-20 12:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
225. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Wólka Grodziska - 19.09.2019r. 2019-09-19 13:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
226. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg i transportu 2019-09-19 13:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
227. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-09-19 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
228. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-09-19 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
229. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg i transportu 2019-09-19 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
230. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-09-19 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
231. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg i transportu 2019-09-19 12:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
232. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.15.2019 2019-09-19 12:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
233. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg i transportu 2019-09-19 12:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
234. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-09-19 12:40 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
235. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-19 12:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
236. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu wewnętrznego 2019-09-19 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
237. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-19 10:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
238. Ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-09-17 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
239. Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 września 2019 roku w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie gminy Grodzisko Dolne 2019-09-17 11:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
240. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2017/2018 - RI.271.13.2017 2019-09-16 10:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
241. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.15.2019 2019-09-12 13:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
242. Zaproszenie na sesję 2019-09-12 08:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
243. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016R. 2019-09-12 07:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
244. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 14:07 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
245. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:52 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
246. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:51 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
247. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:50 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
248. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:49 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
249. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:49 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
250. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:48 Małgorzata Halasa aktualizacja treści

Strona: 5 z 54


powrót na górę strony