REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
201. Zarządzenie nr 70/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-19 14:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
202. Zarządzenie nr 69/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-19 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
203. Zarządzenie nr 68/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2016r. w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2019-06-19 14:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
204. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 turbin wiatrowych o mocy do 3.0 MW (włącznie) w Gminie Grodzisko Dolne, powiecie leżajski, w województwie podkarpackim, na działkach o numerach: 343, 344, 345, 346 obręb Wólka Grodziska oraz 2608, 2609, 2610, 2611, 2625, 2626, 2827, 2826, 2825, 2824, 2852, 2850, 2849, 2918, 2929, 2927, 2926 obręb Grodzisko Górne" 2019-06-19 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
205. Uchwała nr V/9/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017-2025 2019-06-19 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
206. Uchwała nr V/74/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-06-19 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
207. Uchwała nr V/9/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017-2025 2019-06-19 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
208. Uchwała nr V/74/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-06-19 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
209. Uchwała nr V/9/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017-2025 2019-06-19 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
210. Uchwała nr V/74/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-06-19 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
211. Uchwała nr V/9/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017-2025 2019-06-19 12:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
212. Uchwała nr V/3/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-06-19 11:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
213. Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Grodzisko Dolne w ramach projektu Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne 2019-06-19 11:06 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
214. Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Grodzisko Dolne w ramach projektu Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne 2019-06-19 11:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
215. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-06-19 11:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
216. Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Grodzisko Dolne w ramach projektu Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne 2019-06-19 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
217. Zaproszenie na sesję 2019-06-19 09:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
218. Protokół Nr II/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 06 grudznia 2018r. 2019-06-19 08:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
219. Protokół Nr III/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 grudnia 2018r. 2019-06-19 08:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
220. Protokół Nr IV/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 stycznia 2019r. 2019-06-19 08:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
221. Protokół Nr V/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 luty 2019r. 2019-06-19 08:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
222. Protokół Nr VI/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 marca 2019r. 2019-06-19 08:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
223. Protokół Nr VII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 kwietnia 2019r. 2019-06-19 08:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
224. Protokół Nr VII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 kwietnia 2019r. 2019-06-19 08:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
225. Protokół Nr VIII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 maja 2019r. 2019-06-19 08:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
226. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 maja 2019r. 2019-06-18 12:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
227. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 marca 2019r. 2019-06-18 12:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
228. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 14 marca 2019r. 2019-06-18 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
229. Informacje dotyczące wyborów ławników na lata 2020-2023 2019-06-18 11:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
230. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-06-17 11:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
231. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.12.2019 2019-06-17 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
232. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2019-06-17 09:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
233. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 lutego 2019r. 2019-06-17 08:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
234. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 29 stycznia 2019r. 2019-06-17 07:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
235. Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 17 grudnia 2018r. 2019-06-17 07:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
236. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 17 grudnia 2018r. 2019-06-17 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
237. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 04 grudnia 2018r. 2019-06-17 07:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
238. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 13.06.2019r. 2019-06-13 14:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
239. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-06-13 10:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
240. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-06-13 08:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
241. Protokół Nr VIII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 maja 2019r. 2019-06-12 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
242. Protokół Nr VII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 kwietnia 2019r. 2019-06-12 13:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
243. Protokół Nr VI/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 marca 2019r. 2019-06-12 13:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
244. Protokół Nr V/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 luty 2019r. 2019-06-12 12:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
245. Protokół Nr IV/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 stycznia 2019r. 2019-06-12 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
246. Protokół Nr III/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 grudnia 2018r. 2019-06-12 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
247. Protokół Nr III/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 grudnia 2018r. 2019-06-12 12:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
248. Protokół Nr II/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 06 grudznia 2018r. 2019-06-12 12:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
249. Kontakt 2019-06-12 12:52 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
250. Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-12 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 5 z 48


powrót na górę strony