REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
201. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1269R ZMYSŁÓWKA - GRODZISKO DOLNE POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA KM 4+541 - 5+241 2019-04-17 12:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
202. Zarządzenie nr 47/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. utworzenia centrum usług wspólnych 2019-04-17 12:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
203. Zarządzenie nr 48/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2019-04-17 12:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
204. Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowościach Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów 2019-04-17 12:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
205. Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Grodzisko Dolne 2019-04-17 12:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
206. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-04-17 12:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
207. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-04-17 12:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
208. Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowościach Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
209. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1269R ZMYSŁÓWKA - GRODZISKO DOLNE POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA KM 4+541 - 5+241 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
210. Zarządzenie nr 47/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. utworzenia centrum usług wspólnych 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
211. Zarządzenie nr 48/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
212. Zarządzenie nr 50/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 września 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
213. Zarządzenie nr 49/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2015/2016 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
214. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1270R (ŻOŁYNIA) GR. POW. - GRODZISKO DOLNE POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W M. OPALENISKA, ZMYSŁÓWKA KM 2+675,00-4+338,00 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
215. Zarządzenie nr 51/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
216. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1259R GNIEWCZYNA - GRODZISKO - GIEDLAROWA POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKAKM 3+479 - 3+674 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
217. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kruszywa naturalnego (kopalina pospolita) ze złoża ,,Chodaczów ? Jarosz 1? metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 1,95 ha bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, woj. podkarpackie" 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
218. Zarządzenie nr 52/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2015/2016 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
219. Budowa deszczowni nawadniającej boisko sportowe w miejscowości Grodzisko Górne 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
220. Obwieszczenie Starosty Leżajskiego o wydaniu zezwolenia dot. budowy chodnika Zmysłókwa - Grodzisko Dolne 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
221. Budowa oświetlenia zespołu boisk w miejscowości Grodzisko Nowe 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
222. Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Grodzisko Dolne 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
223. Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Grodzisko Dolne 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
224. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-04-17 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
225. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.6.2019 2019-04-15 13:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
226. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.8.2019 2019-04-15 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
227. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.7.2019 2019-04-15 12:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
228. Zaproszenie na sesję 2019-04-12 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
229. Zaproszenie na sesję 2019-04-12 14:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
230. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.7.2019 2019-04-12 12:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
231. Ogłoszenie o II przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Grodzisku Dolnym 2019-04-12 12:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
232. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy grodzisko dolne za rok 2014 2019-04-12 12:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
233. Obwieszczenie Starosty Leżajskiego o wszczęciu postępowania dot. budowy chodnika Zmysłókwa - Grodzisko Dolne 2019-04-12 12:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
234. Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych 2019-04-12 07:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
235. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.6.2019 2019-04-09 08:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
236. Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym 2019-04-02 11:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
237. Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 kwietnia 2019r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 marca 2019r. w sprawie powołania sołeckich komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne, przyjęcia regulaminu pracy komisji oraz ustalenia wzorów kart do głosowania 2019-04-02 11:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
238. Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2018 2019-04-02 11:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
239. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodzisko Dolne za rok 2019 2019-04-02 09:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
240. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.7.2019 2019-04-01 14:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
241. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.7.2019 2019-04-01 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
242. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodzisko Dolne za rok 2015 2019-04-01 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
243. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-04-01 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
244. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodzisko Dolne 2019-04-01 14:15 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
245. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy grodzisko dolne za rok 2015 2019-04-01 14:15 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
246. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-03-29 13:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
247. Ochrona środowiska 2019-03-29 09:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
248. Ochrona środowiska 2019-03-29 09:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
249. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie, gmina Grodzisko Dolne" 2019-03-28 07:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
250. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie, gmina Grodzisko Dolne" 2019-03-27 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 5 z 45


powrót na górę strony