REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2020 r w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych gminy w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 2020-03-27 13:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-03-27 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Zarządzenie nr 94/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 grudnia 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2020-03-27 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-03-27 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zasad regulowania zobowiązań wobec gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 2020-03-27 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Zarządzenie nr 94/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 grudnia 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2020-03-27 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Zarządzenie Nr 20a/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych gminy w związku zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 2020-03-27 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w miejscowościach Chodaczów, Laszczyny i Grodzisko Dolne 2020-03-27 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Zarządzenie Nr 20/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-03-27 13:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz Gminy 2020-03-27 13:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP 2020 2020-03-27 12:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Wójt Gminy Grodzisko Dolne podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytkich komitetów wyborczych na terenie Gminy. 2020-03-27 12:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
13. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 2020-03-27 12:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
14. Elektroniczne usługi wyborcze 2020-03-27 12:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
15. Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 września 2019 roku w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie gminy Grodzisko Dolne 2020-03-27 12:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
16. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I powołanie komisji obwodowych 2020-03-27 12:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
17. Wybory i referenda 2020-03-27 12:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Wybory i referenda 2020-03-27 12:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP 2020 2020-03-27 12:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP 2020 2020-03-27 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Planowanie przestrzenne 2020-03-27 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji podlegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na działce ewid. nr 237/1 położonej w Laszczynach, gm. Grodzisko Dolne 2020-03-27 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji podlegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na działce ewid. nr 237/1 położonej w Laszczynach, gm. Grodzisko Dolne 2020-03-27 10:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 - RI.271.2.2020 2020-03-27 09:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Protokół Nr II/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 06 grudznia 2018r. 2020-03-27 09:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Protokół Nr I/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22 listopada 2018r. 2020-03-26 10:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/106/2018 z dnia 13.12.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne w projekcie uchwały budżetowej na 2019r. 2020-03-25 11:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/21/2018 z dnia 13.12.2018 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Grodzisko Dolne na lata 2019-2030 2020-03-25 11:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 - RI.271.2.2020 2020-03-25 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/17/2018 z dnia 13.12.2018 w sprawie budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2019 2020-03-25 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-03-25 07:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2019 - RI.271.22.2018 2020-03-24 11:47 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
33. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 20.12.2018r. 2020-03-23 13:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Nagrania z sesji Rady Gminy 2020-03-23 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Nieodpłatna pomoc prawna 2020-03-23 07:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zarządzenie nr 75a/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 października 2017r. w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2017 rok 2020-03-23 07:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Nagrania z sesji Rady Gminy 2020-03-20 13:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Nagrania z sesji RG 2020-03-20 12:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Wykonanie ogrodzenia placu za GOK'iem 2020-03-20 11:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Nagrania z sesji RG 2020-03-20 11:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.1.2020 2020-03-20 10:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Nagrania z sesji RG 2020-03-20 10:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Wykonanie placu zabaw w Grodzisku Górnym 2020-03-19 14:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Nagrania z sesji Rady Gminy 2020-03-19 14:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Nagrania z sesji RG 2020-03-19 14:02 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
46. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie położonej w Grodzisku Dolnym zatwierdzony Zarządzeniem nr 97/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 grudnia 2018 roku 2020-03-18 14:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Zarządzenie nr 93/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 listopada 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2020-03-18 14:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Zarządzenie nr 92/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 listopada 2018.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Chodaczów, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Opaleniska, Zmysłówka, Laszczyny oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w budynku remizy OSO ? Miasto w miejscowości Grodzisko Dolne 2020-03-18 09:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zarządzenie nr 92/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 listopada 2018.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Chodaczów, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Opaleniska, Zmysłówka, Laszczyny oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w budynku remizy OSO ? Miasto w miejscowości Grodzisko Dolne 2020-03-18 09:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zarządzenie nr 91/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 listopada 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2020-03-17 16:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 62


powrót na górę strony