REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 2019-08-22 14:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Zarządzenie nr 26/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-22 14:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Zarządzenie nr 27/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-22 14:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
4. Zarządzenie nr 27/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-22 14:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
5. Zarządzenie nr 25/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-21 14:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Zarządzenie nr 24/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2016 2019-08-21 14:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1259R w związku z rozbiórką istniejącego mostu i kładki oraz budową nowego mostu w miejscowości Grodzisko Dolne w km 5+431 (JNI 01008078)" 2019-08-21 14:06 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
8. Zarządzenie nr 23/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 15 marca 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Dolnym oraz przyjęciu Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Dolnym 2019-08-21 14:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1259R w związku z rozbiórką istniejącego mostu i kładki oraz budową nowego mostu w miejscowości Grodzisko Dolne w km 5+431 (JNI 01008078)" 2019-08-21 14:05 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
10. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1259R w związku z rozbiórką istniejącego mostu i kładki oraz budową nowego mostu w miejscowości Grodzisko Dolne w km 5+431 (JNI 01008078)" 2019-08-21 14:00 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
11. Zarządzenie nr 22/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2016/2017 2019-08-21 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Budowa piłkochwytów w miejscowości Wólka Grodziska w ramach programu "Wzrost integracji i aktywiazcji mieszkańców Wólki Grodziskiej poprzez wykonanie wspólnych prac polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego w Wólce Grodziskiej" 2019-08-20 12:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.15.2019 2019-08-20 12:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Szkoły 2019-08-19 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Oświadczenia majątkowe za rok 2016. 2019-08-19 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Oświadczenie majątkowe za rok 2016. 2019-08-19 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016 2019-08-19 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach - RI.271.10.2017 2019-08-19 09:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce - RI.271.11.2017 2019-08-19 09:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Oświadczenia majątkowe za rok 2016. 2019-08-19 09:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Oświadczenia majątkowe za rok 2016. 2019-08-19 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 - RI.271.12.2017 2019-08-19 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Szkoły 2019-08-19 09:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Zaproszenie na sesję 2019-08-19 09:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 2206 i 2208 położonych w Grodzisku Górnym 2019-08-19 09:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016 2019-08-19 09:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Grodzisko Dolne oraz Laszczyny przeznaczonych do dzierżawy 2019-08-19 09:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2017 roku 2019-08-19 09:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent - GOPS w Grodzisku Dolnym 2019-08-19 09:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Sołectwa 2019-08-16 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.9.2017 2019-08-16 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej 2019-08-16 14:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Zaproszenie na sesję 2019-08-16 14:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Zaproszenie na sesję 2019-08-16 14:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.8.2017 2019-08-16 14:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Obwieszczenie o przystąpieniu do postępowania z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektu uchwały Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zniesienia obowiązku uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów w pasie drogowym dróg publicznych i użytkach oznaczonych w ewidencji gruntów, jako drogi na terenie Gminy Grodzisko Dolne. 2019-08-16 14:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Zamówienia Publiczne 2019-08-16 14:27 pro3w pro3w usunięcie artykułu
38. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce 2019-08-16 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zamówienia Publiczne 2019-08-16 14:25 pro3w pro3w aktualizacja treści
40. Zamówienia Publiczne 2019-08-16 14:25 pro3w pro3w aktualizacja treści
41. Protokół nr XXIII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 16.09.2016r. 2019-08-16 14:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Protokół Nr XXII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 11.08. 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Protokół nr XXVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 grudnia 2016r. w budynku Urzędu Gminy 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Protokół Nr XXVI/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 13 grudnia 2016r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Protokół Nr XXV/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 listopada 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Protokół Nr XXIV/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 października 2016r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 7355/1 położonej w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Ogłoszenie o II przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 7355/1 położonej w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zarządzenie nr 21/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zaproszenie na sesję 2019-08-16 14:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 48


powrót na górę strony