REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. EWIDENCJA MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE GMINY GRODZISKO DOLNE - 2018 2018-08-14 14:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-08-13 13:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyk dla Seniora"" 2018-08-13 08:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.17.2018 2018-08-10 08:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 2018-08-07 08:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Radni 2018-08-07 08:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Oświadczenia majątkowe za rok 2017. 2018-08-07 08:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Oświadczenie majątkowe za rok 2017. 2018-08-07 08:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Zarządzenie nr 55/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-08-06 10:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2018/2019 - RI.271.16.2018 2018-08-06 08:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" w okresie od 03.09.2018 - 21.06.2019 2018-08-02 10:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Konkursy i zlecenia 2018-08-02 10:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" w okresie od 03.09.2018 - 21.06.2019 2018-08-02 10:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (km 0+000 - 3+305)" 2018-07-30 10:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (km 0+000 - 3+305)" 2018-07-30 10:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.14.2018 2018-07-27 11:01 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
17. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.12.2018 2018-07-26 13:14 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
18. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.14.2018 2018-07-25 10:29 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
19. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyk dla Seniora"" 2018-07-25 08:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.15.2018 2018-07-24 11:54 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
21. Zapytanie Ofertowe na świadczenie usługi psychologa 2018-07-23 13:05 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
22. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.13.2018 2018-07-23 11:41 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
23. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-07-20 09:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym - RI.271.11.2018 2018-07-20 07:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Sprawozdania Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2018 2018-07-19 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Zarządzenie nr 56/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie w sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018 -2019 2018-07-18 15:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Zapytanie ofertowe na na świadczenie usługi pielęgniarki w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-07-16 11:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć informatycznych w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-07-16 11:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi plastyczne, ogrodnicze i fizjoterapii w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-07-16 11:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-07-13 10:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.13.2018 2018-07-12 14:13 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
32. Obwieszczenie dot. zadania - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (km 0+000 - 3+305)" 2018-07-12 09:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Obwieszczenie dot. zadania - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (km 0+000 - 3+305)" 2018-07-12 09:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Ochrona środowiska 2018-07-12 09:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zapytanie Ofertowe na świadczenie usługi psychologa 2018-07-11 13:13 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
36. Zarządzenie nr 54/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie ustalenia ogólnych warunków korzystania z wyżywienia w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne oraz upoważnienia dyrektorów Zespołów Szkół do zwalniania z opłat za posiłki 2018-07-10 13:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Zarządzenie nr 53/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym upoważnienia do zwalniania z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-07-10 13:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Zarządzenie nr 52/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym upoważnienia do zwalniania z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-07-10 13:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zarządzenie nr 51/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przez Gminę Grodzisko Dolne 2018-07-10 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. rok 2018 2018-07-10 13:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.14.2018 2018-07-10 11:23 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
42. Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-07-09 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym - RI.271.11.2018 2018-07-06 10:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.10.2018 2018-07-06 09:13 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
45. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-07-04 13:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi plastyczne, ogrodnicze i fizjoterapii w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-07-02 13:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć informatycznych w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-07-02 13:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi plastyczne, ogrodnicze i fizjoterapii w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-06-29 10:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi plastyczne, ogrodnicze i fizjoterapii w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-06-29 09:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-06-28 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 26


powrót na górę strony