REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zaproszenie na sesję 2017-09-21 07:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2017-09-20 13:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg i transportu 2017-09-20 08:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2017-09-20 08:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Protokół Nr XXXV/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29.08. 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2017-09-18 12:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Protokół Nr XXXIV/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 lipca 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2017-09-18 12:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Protokół nr XXXIII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22.06.2017r. 2017-09-18 12:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Protokół Nr XXXII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 maja 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2017-09-18 12:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Protokół Nr XXXI/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 kwietnia 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2017-09-18 12:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Protokół Nr XXIX/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 2 marca 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2017-09-18 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Protokół Nr XXVIII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 2 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2017-09-18 12:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Wólka Grodziska 2017-09-15 11:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Grodzisko Nowe 2017-09-15 11:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Grodzisko Nowe 2017-09-15 11:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 2017-09-13 10:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-09-01 13:22 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
17. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-09-01 13:21 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
18. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-09-01 13:19 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
19. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-09-01 13:19 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
20. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-09-01 13:19 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
21. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-09-01 13:18 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
22. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-09-01 13:17 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
23. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-09-01 13:16 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
24. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-09-01 12:29 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
25. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-09-01 12:28 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
26. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-09-01 12:24 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
27. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-09-01 12:23 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
28. Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Grodzisko Dolne przeznaczonej do zamiany 2017-08-30 10:19 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
29. Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Grodzisko Dolne przeznaczonej do zamiany 2017-08-30 10:17 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
30. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2017/2018 - RI.271.13.2017 2017-08-25 10:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2017/2018 - RI.271.13.2017 2017-08-22 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Zaproszenie na sesję 2017-08-17 15:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg i transportu 2017-08-17 11:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg i transportu 2017-08-17 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2017-08-17 10:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg i transportu 2017-08-17 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2017-08-17 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg i transportu 2017-08-17 10:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2017-08-17 08:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-08-14 11:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2017/2018 - RI.271.13.2017 2017-08-09 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Zamówienia do 30 tys.euro 2017-08-08 11:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu wewnętrznego 2017-08-08 11:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2017-08-07 15:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2017-08-02 13:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2017/2018 - RI.271.13.2017 2017-08-01 09:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2017/2018 - RI.271.13.2017 2017-07-31 10:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Oświadczenia majątkowe za rok 2016. 2017-07-26 07:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Oświadczenia majątkowe za rok 2016. 2017-07-26 07:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce - RI.271.11.2017 2017-07-25 09:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 19


powrót na górę strony