REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Oświadczenia majątkowe za rok 2016. 2017-05-26 15:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach - RI.271.10.2017 2017-05-26 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach - RI.271.10.2017 2017-05-26 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce - RI.271.11.2017 2017-05-25 11:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce - RI.271.11.2017 2017-05-25 11:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Oświadczenia majątkowe za rok 2016. 2017-05-25 10:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Oświadczenia majątkowe za rok 2016. 2017-05-25 10:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 - RI.271.12.2017 2017-05-24 15:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2017 roku 2017-05-24 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 - RI.271.12.2017 2017-05-24 10:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.9.2017 2017-05-23 16:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 2206 i 2208 położonych w Grodzisku Górnym 2017-05-18 13:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016 2017-05-17 13:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Grodzisko Dolne oraz Laszczyny przeznaczonych do dzierżawy 2017-05-17 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.9.2017 2017-05-12 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.9.2017 2017-05-10 13:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2017 roku 2017-05-10 13:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2017 roku 2017-05-10 13:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Ogłoszenia o pracę 2017-05-04 18:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent - GOPS w Grodzisku Dolnym 2017-05-04 18:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.9.2017 2017-05-02 12:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.9.2017 2017-04-26 10:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.8.2017 2017-04-26 08:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2017-04-25 13:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce 2017-04-25 13:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.8.2017 2017-04-24 12:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej 2017-04-21 13:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.8.2017 2017-04-18 10:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.8.2017 2017-04-12 12:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.8.2017 2017-04-12 09:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.8.2017 2017-04-11 14:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.8.2017 2017-04-11 08:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce 2017-04-07 14:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Zaproszenie na sesję 2017-04-07 12:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zaproszenie na sesję 2017-04-07 12:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce 2017-04-07 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2017-04-06 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej 2017-04-06 09:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.8.2017 2017-04-05 11:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2017-04-05 11:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce 2017-04-05 11:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Obwieszczenie o przystąpieniu do postępowania z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektu uchwały Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zniesienia obowiązku uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów w pasie drogowym dróg publicznych i użytkach oznaczonych w ewidencji gruntów, jako drogi na terenie Gminy Grodzisko Dolne. 2017-04-03 12:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2017-03-31 12:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2017-03-30 13:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Budowa dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2017-03-30 12:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej 2017-03-30 11:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce 2017-03-30 11:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce 2017-03-30 11:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2017-03-28 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2017-03-27 12:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 17


powrót na górę strony