REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2018 - RI.271.18.2017 2017-11-20 13:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Rejestry i ewidencje 2017-11-20 10:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Rejestry i ewidencje 2017-11-20 10:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Rejestry i ewidencje 2017-11-20 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Rejestry i ewidencje 2017-11-20 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Wykaz podmiotów na terenie Gminy Grodzisko Dolne obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy w 2018 roku. 2017-11-20 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Wykaz podmiotów na terenie Gminy Grodzisko Dolne obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy w 2018 roku. 2017-11-20 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego - RI.271.19.2017 2017-11-13 12:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Budowa dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - dostawa wyposażenia - RI.271.17.2017 2017-11-13 11:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Budowa dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - dostawa wyposażenia - RI.271.17.2017 2017-11-13 11:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - WOOŚ.442.3.2017.AR.3 2017-11-09 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2018 - RI.271.18.2017 2017-11-09 13:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego - RI.271.19.2017 2017-11-09 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego - RI.271.19.2017 2017-11-08 08:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Budowa dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - dostawa wyposażenia - RI.271.17.2017 2017-11-07 11:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - WOOŚ.4235.10.2017.BK.14 2017-11-06 12:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2018 - RI.271.18.2017 2017-11-03 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2017-11-03 10:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GRODZISKO DOLNE - RI.271.16.2017 2017-11-03 08:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Zarządzenie nr 78/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany zarządzenie Nr 99/11 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2017-11-03 08:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Zarządzenie nr 77/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2017r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Grodzisko Dolne z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 2017-11-03 08:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Zarządzenie nr 76/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2017r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 2017-11-03 08:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Zarządzenie nr 75/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 października 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-11-03 08:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Zarządzenie nr 74/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2017-11-03 08:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Zarządzenie nr 73/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 października 2017r. w sprawie powołania stałej komisji odbiorowej robót remontowych 2017-11-03 08:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Zarządzenie nr 72/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-11-03 08:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Zarządzenie nr 71/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 października 2017r. w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-03 08:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zarządzenie nr 70/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-11-03 08:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zarządzenie nr 69/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 października 2017r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017 ? 2019 2017-11-03 08:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zarządzenie nr 68/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2017/2018 2017-11-03 08:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zarządzenie nr 67/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody organu prowadzącego I i II stopnia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne w 2017 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2017-11-03 08:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Zarządzenie nr 66/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-11-03 08:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Zarządzenie nr 65/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 września 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-03 08:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Zarządzenie nr 64/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-11-03 08:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zarządzenie nr 63/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 września 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-03 08:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zarządzenie nr 62/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 września 2017r. w sprawie powołania komisji do inwentaryzacji robót na zadaniu termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą w miejscowości Opaleniska 2017-11-03 08:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Zarządzenie nr 60/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 września 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksów arkusza organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne na rok 2017/2018 2017-11-03 08:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Zarządzenie nr 59/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-03 08:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zarządzenie nr 59/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-03 08:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Zarządzenie nr 59/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-03 08:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Zarządzenie nr 61/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 15 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-11-03 08:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Zarządzenie nr 60/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 września 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksów arkusza organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne na rok 2017/2018 2017-11-03 08:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Zarządzenie nr 59/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-03 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Zarządzenie nr 58/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany położonej w Grodzisku Dolnym 2017-11-03 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Zarządzenie nr 57/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku 2017-11-03 08:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Zarządzenie nr 56/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-03 08:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Zarządzenie nr 55/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-03 08:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Zarządzenie nr 54/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-11-03 08:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zarządzenie nr 53/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie powierzenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2017-11-03 08:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zarządzenie nr 52/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych położonych w Grodzisku Dolnym i Zmysłówce 2017-11-03 08:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 21


powrót na górę strony