REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do przeprowadzania zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Grodzisko Dolne - Projekt "Zdalna Szkoła Plus" 2020-05-28 19:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2020-05-27 13:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Wojt Gminy 2020-05-27 13:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do przeprowadzania zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Grodzisko Dolne - Projekt "Zdalna Szkoła Plus" 2020-05-26 11:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku ?Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa? wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej 2020-05-26 10:22 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
6. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku ?Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa? wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej 2020-05-26 10:16 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
7. Zaproszenie na sesję 2020-05-25 14:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Urząd Gminy 2020-05-22 11:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Nagrania z sesji Rady Gminy 2020-05-22 11:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Nagrania z sesji Rady Gminy 2020-05-21 13:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Planowanie przestrzenne 2020-05-21 10:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Protokoły z sesji 2020-05-21 10:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Wybory i referenda 2020-05-21 10:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Ochrona zdrowia 2020-05-20 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Ochrona zdrowia 2020-05-20 11:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Redakcja 2020-05-20 10:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Zarządzenie nr 39/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia raportu o stanie Gminy Grodzisko Dolne za 2018r. 2020-05-20 10:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym oraz Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2019/2020 2020-05-20 10:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2018 / 2019 2020-05-20 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2018 / 2019 2020-05-20 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Koło Gospodyń Wiejskich w Chodaczowie - 31.05.2019r. 2020-05-19 15:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2020/2021 2020-05-19 10:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2020/2021 2020-05-19 10:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Zarządzenie Nr 35/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2020/2021 2020-05-19 10:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Zarządzenie Nr 34/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych gminy w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 2020-05-19 10:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Wólce Grodziskiej i Zmysłówce, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat 2020-05-19 10:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.12.2019 2020-05-19 10:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zarządzenie Nr 32/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-05-19 10:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2020 roku 2020-05-19 08:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dla inwestycji podlegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na działce ewid. nr 237/1 położonej w Laszczynach, gm. Grodzisko Dolne 2020-05-15 15:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Protokół Nr XVIII/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 kwietnia 2020r. 2020-05-15 08:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie "Nasze Strony" - 17.05.2019r. 2020-05-15 08:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-05-15 08:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-05-15 08:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie "Nasze Strony" - 17.05.2019r. 2020-05-15 08:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 02 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-05-15 08:29 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
37. Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-05-15 08:29 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
38. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie "Kobiety Gminy Grodzisko Dolne" - 17.05.2019r. 2020-05-15 08:29 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
39. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2018 2020-05-14 14:27 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
40. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2018 2020-05-14 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2018 2020-05-14 12:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2020-05-14 11:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Bilans z wykonania budżetu za rok 2018 2020-05-13 08:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Jak i kiedy płacimy za odpady komunalne? Cennik i terminy płatności w roku 2020 2020-05-12 10:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018 2020-05-12 10:07 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
46. Gospodarka odpadami 2020-05-12 10:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodzisko Dolne za rok 2020 2020-05-12 10:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok 2018/2019 2020-05-12 10:05 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
49. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodzisko Dolne za rok 2020 2020-05-12 09:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Sołectwa 2020-05-11 15:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 66


powrót na górę strony