REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.590.817,20 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 20/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne - RI.271.9.2018 2018-06-22 15:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-06-21 13:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Zapytanie ofertowe na na świadczenie usługi pielęgniarki w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-06-20 15:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć informatycznych w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-06-20 15:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi plastyczne, ogrodnicze i fizjoterapii w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-06-20 07:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.10.2018 2018-06-19 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Dostawa artykułów żywnościowych 2018-06-19 13:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-06-18 10:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-06-18 10:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.10.2018 2018-06-18 09:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Protokół Nr XLV/1/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 maja 2018r. w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym 2018-06-15 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Protokół Nr XLIV/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 maja 2018r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2018-06-15 14:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Protokół Nr XLIII/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 17 kwietnia 2018r. 2018-06-15 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Protokół Nr XLII/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 marca 2018r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 2018-06-15 14:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Protokół Nr XLI/1/2018 Z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 lutego 2018r. 2018-06-15 14:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-06-15 09:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym - RI.271.11.2018 2018-06-14 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-06-13 13:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.590.817,20 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 20/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne - RI.271.9.2018 2018-06-13 11:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.13.2018 2018-06-13 10:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym - RI.271.11.2018 2018-06-13 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (0+000 - 3+305)" 2018-06-12 15:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.13.2018 2018-06-12 09:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym 2018-06-11 14:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.12.2018 2018-06-07 13:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.12.2018 2018-06-07 13:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.590.817,20 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 20/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne - RI.271.9.2018 2018-06-07 09:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.590.817,20 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 20/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne - RI.271.9.2018 2018-06-07 09:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 06.06.2018r. 2018-06-06 13:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 06.06.2018r. 2018-06-06 13:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym - RI.271.11.2018 2018-06-06 12:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym 2018-06-06 09:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym 2018-06-05 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.8.2018 2018-06-04 13:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-05-30 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zamówienia Publiczne 2018-05-30 13:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym 2018-05-30 08:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-05-29 13:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.590.817,20 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 20/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne - RI.271.9.2018 2018-05-29 10:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.6.2018 2018-05-28 11:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 2018-05-28 10:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.6.2018 2018-05-25 11:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym 2018-05-24 12:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi psychologa i fizjoterapii w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-05-22 13:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 2018-05-22 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Oświadczenia majątkowe za rok 2017. 2018-05-21 18:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Oświadczenia majątkowe za rok 2017. 2018-05-21 18:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 2018-05-21 18:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 2018-05-21 18:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.8.2018 2018-05-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 25


powrót na górę strony