REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce - RI.271.11.2017 2017-07-25 09:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach - RI.271.10.2017 2017-07-21 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce - RI.271.11.2017 2017-07-17 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce - RI.271.11.2017 2017-07-17 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Zaproszenie na sesję 2017-07-13 12:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Zaproszenie na sesję 2017-07-13 12:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Zaproszenie na sesję 2017-07-13 11:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016R. 2017-07-13 11:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 - RI.271.12.2017 2017-07-11 10:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach - RI.271.10.2017 2017-07-11 10:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach - RI.271.10.2017 2017-07-11 10:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Nieodpłatna pomoc prawna 2017-07-06 09:53 Grzegorz Potaczała aktualizacja treści
13. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198" 2017-07-04 13:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198" 2017-07-04 13:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198" 2017-07-04 13:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 - RI.271.12.2017 2017-07-04 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Grodzisku Dolnym i Laszczynach 2017-06-30 09:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 2017-06-28 13:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Uchwała w sprawie zaopinioweania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 2017-06-28 13:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Budżet 2017-06-28 13:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Zarządzenie nr 46/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2017-06-28 08:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Zarządzenie nr 47/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2017-06-28 08:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2017-06-28 08:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2017-06-28 08:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Zarządzenie nr 47/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2017-06-28 08:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Zarządzenie nr 46/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2017-06-28 08:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Zarządzenie nr 45/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-06-28 08:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zarządzenie nr 44/17 Wójta Gminy Grodzisko z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2017-06-28 08:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zarządzenie nr 43/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 czerwonka 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy oraz do czynności związanych z realizacją projektu 2017-06-28 08:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zarządzenie nr 42/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grodzisko Dolne 2017-06-28 08:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zarządzenie nr 41/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-28 08:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Wojt Gminy 2017-06-27 10:16 Administrator BIP aktualizacja treści
33. Wojt Gminy 2017-06-27 10:12 Administrator BIP aktualizacja treści
34. Zarządzenie nr 40/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-27 10:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zarządzenie nr 39/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy gimnazjum w Zespole Szkół prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2016/2017 2017-06-27 09:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zarządzenie nr 38/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 maja 2017r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej Gminy Grodzisko Dolne 2017-06-27 09:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Zarządzenie nr 37/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-27 09:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Zarządzenie nr 36/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne na rok szkolny 2017/2018 2017-06-27 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zarządzenie nr 35/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego ?Czyste? w Grodzisku Dolnym" 2017-06-27 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Zarządzenie nr 35/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego ?Czyste? w Grodzisku Dolnym" 2017-06-27 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Zarządzenie nr 34/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Laszczynach i Grodzisku Dolnym 2017-06-27 09:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Zarządzenie nr 33/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisku Dolne 2017-06-27 09:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Zarządzenie nr 32/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 maja 2017r. w sprawie powołania Grupy Sterującej ds. realizacji projektu ?Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 ? 2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.2.Poprawa jakości kształcenia ogólnego 2017-06-27 09:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Zarządzenie nr 31/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-06-27 09:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Zarządzenie nr 30/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie powierzenia zastępstwa za nieobecność dyrektora Zespołu Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2017-06-27 09:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Zarządzenie nr 29/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2016/2017 2017-06-27 09:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Zarządzenie nr 28/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-06-27 09:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Zarządzenie nr 27/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-06-27 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zarządzenie nr 26/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-27 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zarządzenie nr 25/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-27 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 18


powrót na górę strony