REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Urząd Gminy 2019-02-21 14:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355" 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Grodzisku Dolnym i Opaleniskach 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 889 położonej w Zmysłówce 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Obwieszczenie dot.zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę chodnika w Opaleniskach 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355" 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
11. Zaproszenie na sesję 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
12. Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne - I etap 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
13. Obwieszczenie dot.zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę chodnika w Opaleniskach 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
14. SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS w roku 20015 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
15. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
16. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2019-02-21 14:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018 2019-02-21 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Informator 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Wójt Gminy Grodzisko Dolne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Grodzisku Górnym 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Ogłoszenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Integracja grodziskich kobiet"" 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GRODZISKO DOLNE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 - 5+030" 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 - 5+030" 2019-02-21 12:21 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
27. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-02-21 12:21 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
28. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GRODZISKO DOLNE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2019-02-21 12:20 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
29. Wójt Gminy Grodzisko Dolne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Grodzisku Górnym 2019-02-21 12:20 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
30. Informator 2019-02-21 12:20 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
31. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-20 15:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zaproszenie na sesję 2019-02-19 08:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz Gminy 2019-02-18 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Sołectwa 2019-02-18 08:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-18 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2019-02-18 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-18 07:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Sprawozdanie Rb-Z za rok 2015 2019-02-18 07:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
43. Sprawozdanie Rb- UZ na koniec 2015 2019-02-18 07:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
44. Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne na rok szkolny 2019/2020 2019-02-15 13:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne na rok szkolny 2019/2020 2019-02-15 13:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2019-02-15 10:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2019-02-15 10:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-14 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Uchwała nr V/21/2016 z dnia 01.02.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Grodzisko Dolne określonej w WPF Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016 - 2023 2019-02-14 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Uchwała nr V/21/2016 z dnia 01.02.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Grodzisko Dolne określonej w WPF Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016 - 2023 2019-02-14 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 38


powrót na górę strony