REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zapytanie ofertowe: Organizacja wyjazdu na turniej robotyki - MALTA 2018-02-22 13:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2018-02-21 13:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Przebudowa drogi gminnej nr 104581 R Grodzisko Nowe - Dębno "Graniczna" dz. ewid. 6151 w km 0+765 - 1+755 w miejscowości Grodzisko Nowe 2018-02-20 10:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2018-02-19 12:43 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
5. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2018-02-19 12:39 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
6. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2018-02-19 12:39 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
7. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2018-02-19 12:38 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
8. Zarządzenie nr 90/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2018-02-19 09:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Zarządzenie nr 89/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-02-19 09:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Zarządzenie nr 88/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-02-19 09:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Protokół Nr XL/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 stycznia 2018r. 2018-02-19 09:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - 12.02.2018 2018-02-19 08:10 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
13. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - 12.02.2018 2018-02-19 08:09 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
14. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym i budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grodzisku Dolnym - RI.271.3.2018 2018-02-16 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - 12.02.2018 2018-02-16 12:56 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
16. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym i budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grodzisku Dolnym - RI.271.3.2018 2018-02-16 12:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym i budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grodzisku Dolnym - RI.271.3.2018 2018-02-16 12:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Wykaz działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie - 15.02.2018r. 2018-02-16 11:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Wykaz działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie - 15.02.2018r. 2018-02-16 08:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Wykaz działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie - 15.02.2018r. 2018-02-16 08:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/38/2018 z dnia 29.01.2018 w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w WPF na lata 2018-2031 2018-02-08 14:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/37/2018 z dnia 29.01.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2018. 2018-02-08 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Wojt Gminy 2018-02-02 18:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Komisje Rady 2018-02-02 13:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów 2018-01-30 11:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2018-01-30 10:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Przebudowa drogi gminnej nr 104581 R Grodzisko Nowe - Dębno "Graniczna" dz. ewid. 6151 w km 0+765 - 1+755 w miejscowości Grodzisko Nowe 2018-01-26 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2018-01-17 09:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2018-01-15 11:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2018-01-15 11:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2018-01-15 11:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Protokół Nr XXXIX/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 21.12.2017r. 2018-01-11 13:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Protokół Nr XXXVIII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29.11.2017r. 2018-01-11 12:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Protokół Nr XXXVII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27.10.2017r. 2018-01-11 12:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Protokół Nr XXXVI/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 03.10.2017r. 2018-01-11 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Informacja o udzieleniu dotacji sportowej na rok 2018 2018-01-11 11:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2018-01-09 12:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2018-01-05 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2018-01-05 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2018-01-05 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Grodzisko Nowe 2018-01-03 08:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Obwieszczenie z dnia 28.12.2017 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2017-12-28 13:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Budowa dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - dostawa wyposażenia - RI.271.17.2017 2017-12-19 13:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna ? Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne 2017-12-18 15:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/96/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie opinii o możliwości sfinasowania deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne na 2018 rok 2017-12-15 12:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/13/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2018-2032 2017-12-15 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/12/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok 2017-12-15 12:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Zarządzenie nr 87/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Grodzisko Dolne w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny 2017-12-14 09:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zarządzenie nr 86/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na roku szkolny 2017/2018 2017-12-14 09:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zarządzenie nr 85/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-14 09:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 22


powrót na górę strony