REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. - RI.271.20.2018 2018-10-15 14:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Zapytanie Ofertowe na organizację dwóch jednodniowych wycieczek w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Grodzisku Dolnym" 2018-10-15 11:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Zapytanie Ofertowe na organizację dwóch jednodniowych wycieczek w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Grodzisku Dolnym" 2018-10-15 11:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-10-12 13:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2018/2019 - RI.271.21.2018 2018-10-11 13:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2018/2019 - RI.271.21.2018 2018-10-11 13:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. - RI.271.20.2018 2018-10-11 08:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-10-09 09:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.19.2018 2018-10-08 11:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Zaproszenie na sesję 2018-10-04 10:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.15.2018 2018-10-02 11:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.19.2018 2018-10-02 09:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. - RI.271.20.2018 2018-10-01 11:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. - RI.271.20.2018 2018-10-01 11:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyka dla Seniora" 2018-09-28 15:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-09-27 10:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Grodzisko Dolne - 26.09.2018r. 2018-09-26 07:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Zapytanie Ofertowe na organizację dwóch jednodniowych wycieczek w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Grodzisku Dolnym" 2018-09-25 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-21 11:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Zarządzenie nr 72/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2018. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2017/2018 2018-09-20 14:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. - RI.271.20.2018 2018-09-20 10:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Zaproszenie na sesję 2018-09-20 09:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Zarządzenie nr 73/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2018.w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-09-20 09:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Zarządzenie nr 72/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2018. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2017/2018 2018-09-20 08:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Zarządzenie nr 71/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2018.w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodzisko Dolne prawem własności gruntowej 2018-09-20 08:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Zarządzenie nr 70/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 września 2018.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2018-09-20 08:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Zarządzenie nr 69/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 6 września 2018r w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2018-09-20 08:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zarządzenie nr 68/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 września 2018r w sprawie ustalenia wysokości nagrody organu prowadzącego I i II stopnia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne w 2018 roku przyznawanej z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 2018-09-20 08:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zarządzenie nr 67/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 3 września 2018r w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-09-20 08:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zarządzenie nr 67/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 3 września 2018r w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-09-20 08:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zarządzenie nr 66/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 sierpnia 2018r w sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu zdrowotnego pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018-2019 w roku 2018 2018-09-20 08:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Zarządzenie nr 65/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 sierpnia 2018r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-09-20 08:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Zamówienia do 30 tys.euro 2018-09-17 13:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyka dla Seniora" 2018-09-17 13:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyka dla Seniora" 2018-09-17 13:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.19.2018 2018-09-17 13:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.19.2018 2018-09-17 11:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-14 10:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-14 10:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-14 10:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.17.2018 2018-09-14 10:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 2018-09-14 09:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 2018-09-14 09:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Chodaczów - 13.09.2018r. 2018-09-13 14:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2018-09-13 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-06 13:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.19.2018 2018-09-06 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.17.2018 2018-09-06 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zarządzenie nr 64/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 sierpnia 2018r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Chodaczów, Zmysłówka, Grodzisko Dolne, Wolka Grodziska oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w budynku remizy OSP w miejscowości Chodaczów 2018-09-04 10:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zarządzenie nr 63/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku 2018-09-04 10:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 27


powrót na górę strony