REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
151. Zarządzenie nr 49/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-10-24 08:37 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
152. Zarządzenie nr 49/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-10-24 08:37 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
153. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Grodzisku Dolnym zatwierdzony Zarządzeniem nr 82/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 października 2019 roku 2019-10-21 09:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
154. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Grodzisku Dolnym zatwierdzony Zarządzeniem nr 82/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 października 2019 roku 2019-10-21 09:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
155. Zarządzenie Nr 80/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2019r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 68/19 z 16 września 2019r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2019-10-21 08:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
156. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego - RI.271.19.2017 2019-10-21 08:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
157. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku DOlnym 2019-10-21 08:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
158. Zarządzenie Nr 79/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. prof. Franciszka LejiI w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2019/2020 2019-10-21 08:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
159. Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2019-10-21 08:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
160. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2018 - RI.271.18.2017 2019-10-21 08:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
161. Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2019/2020 2019-10-21 08:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
162. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-10-21 08:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
163. Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 07 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w ramach Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów 2019-10-21 08:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
164. Zarządzenie Nr 75/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 07 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-10-21 08:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
165. Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 07 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2019/2020 2019-10-21 08:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
166. Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2019-10-21 08:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
167. Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 02 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2019-10-21 08:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
168. Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 02 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2019-10-21 08:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
169. Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody organu prowadzącego I i II stopnia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne w 2019r. przeznaczonej z okazji Komisji Edukacji Narodowej 2019-10-21 08:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
170. Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 września 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-10-21 08:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
171. Budowa dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - dostawa wyposażenia - RI.271.17.2017 2019-10-21 08:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
172. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2019/2020 - RI.271.17.2019 2019-10-18 14:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
173. Dostawa i montaż urządzeń nagłośnieniowych, wizyjnych oraz systemu sterowania do sali narad Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2019-10-15 11:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
174. Zarządzenie Nr 73 /19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 2019-10-11 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
175. Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2019-10-11 11:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
176. Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-10-11 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
177. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 2019-10-10 14:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
178. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2017/2018- RI.271.15.2017 2019-10-10 11:12 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
179. Protokół Nr XI/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 września 2019r 2019-10-10 09:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
180. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GRODZISKO DOLNE - RI.271.16.2017 2019-10-10 09:39 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
181. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu "Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej" 2019-10-09 13:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
182. Zapytanie dotyczące oferty cenowej na sprawowanie opieki lekarskiej w roku 2020 nad pracownikami Urzędu Gminy Grodzisko Dolne zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2019r, poz. 1175 późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy 2019-10-09 13:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
183. Wybory i referenda 2019-10-09 13:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
184. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka 2019-10-09 13:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
185. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka 2019-10-09 13:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
186. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2019/2020 - RI.271.17.2019 2019-10-09 12:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
187. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2019/2020 - RI.271.17.2019 2019-10-09 12:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
188. Dostawa i montaż urządzeń nagłośnieniowych, wizyjnych oraz systemu sterowania do sali narad Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2019-10-04 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
189. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Górne - 04.10.2019r. 2019-10-04 09:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
190. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 2019-10-04 09:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
191. Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2019-10-03 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
192. Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do obsługi sołeckich zebrań wiejskich Gminy Grodzisko Dolne 2019-10-03 10:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
193. Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-10-03 10:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
194. Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-10-03 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
195. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2017/2018- RI.271.15.2017 2019-10-03 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
196. Zaproszenie na sesję 2019-09-30 11:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
197. Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2019-09-30 10:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
198. Zarządzenie nr 25/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-09-25 15:11 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
199. Protokół Nr XXXV/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29.08. 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 12:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
200. Protokół Nr XXXV/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29.08. 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 12:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 4 z 54


powrót na górę strony