REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
151. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-14 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
152. Uchwała nr V/21/2016 z dnia 01.02.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Grodzisko Dolne określonej w WPF Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016 - 2023 2019-02-14 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
153. Uchwała nr V/21/2016 z dnia 01.02.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Grodzisko Dolne określonej w WPF Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016 - 2023 2019-02-14 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
154. Budżet 2019-02-14 12:24 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
155. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.1.2019 2019-02-14 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
156. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne 2019-02-12 15:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
157. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne 2019-02-12 15:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
158. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2019-02-12 11:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
159. Zarządzenie Nr 12/19 z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów 2019-02-12 10:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
160. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne 2019-02-11 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
161. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.3.2019 2019-02-11 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
162. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku DOlnym 2019-02-11 08:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
163. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-07 12:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
164. Protokół Nr XV/1/2016 Z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 stycznia 2016r. 2019-02-07 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
165. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-06 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
166. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Chowie i hodowli jesiotrów konsumpcyjnych oraz produkcji ikry na kawior w Podlesiu, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, województwo podkarpackie" 2019-02-05 11:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
167. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/20/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowanie deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej 2019-02-05 10:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
168. Sołectwa 2019-02-05 10:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
169. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/9/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w WPF 2019-02-05 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
170. Informator 2019-02-05 10:34 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
171. Informator 2019-02-05 10:34 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
172. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku "Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa" wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej - RI.271.5.2019 2019-02-05 10:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
173. Informator 2019-02-05 10:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
174. Informator 2019-02-05 10:21 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
175. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-05 10:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
176. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 10:19 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
177. Budżet 2019-02-05 10:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
178. Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie 2019-02-05 10:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
179. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 10:17 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
180. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 10:17 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
181. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Dolne - 05.02.2019r. 2019-02-05 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
182. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 09:55 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
183. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
184. Informator 2019-02-05 09:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
185. Zaproszenie na sesję 2019-02-05 08:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
186. Zawiadomienie o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 ? 5+030" 2019-02-05 08:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
187. Zawiadomienie o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-02-05 08:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
188. Zawiadomienie o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-02-05 08:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
189. Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Grodzisko Dolne 2019-02-04 14:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
190. Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Grodzisko Dolne 2019-02-04 14:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
191. Zawiadomienie o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 - 5+030" 2019-02-04 14:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
192. Zawiadomienie o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 - 5+030" 2019-02-04 14:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
193. Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Grodzisko Dolne 2019-02-04 14:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
194. Ogłoszenie o naborze na partnera do wspólnej realizacji zadania- ZAZ 2019-02-04 14:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
195. Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne na rok szkolny 2019/2020 2019-02-04 14:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
196. Konkursy i zlecenia 2019-02-04 14:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
197. Konkursy i zlecenia 2019-02-04 14:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
198. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2019-02-04 14:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
199. Ogłoszenie o naborze na Partnera do projektu z zakresu pomocy społecznej - ORW 2019-02-04 14:00 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
200. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku "Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa" wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej - RI.271.5.2019 2019-02-01 14:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 4 z 40


powrót na górę strony