REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
302. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
303. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-20 15:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
304. Zaproszenie na sesję 2019-02-19 08:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
305. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz Gminy 2019-02-18 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
306. Sołectwa 2019-02-18 08:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
307. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-18 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
308. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2019-02-18 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
309. Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-18 07:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
310. Sprawozdanie Rb-Z za rok 2015 2019-02-18 07:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
311. Sprawozdanie Rb- UZ na koniec 2015 2019-02-18 07:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
312. Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne na rok szkolny 2019/2020 2019-02-15 13:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
313. Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne na rok szkolny 2019/2020 2019-02-15 13:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
314. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2019-02-15 10:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
315. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2019-02-15 10:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
316. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-14 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
317. Uchwała nr V/21/2016 z dnia 01.02.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Grodzisko Dolne określonej w WPF Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016 - 2023 2019-02-14 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
318. Uchwała nr V/21/2016 z dnia 01.02.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Grodzisko Dolne określonej w WPF Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016 - 2023 2019-02-14 12:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
319. Budżet 2019-02-14 12:24 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
320. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.1.2019 2019-02-14 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
321. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne 2019-02-12 15:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
322. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne 2019-02-12 15:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
323. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2019-02-12 11:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
324. Zarządzenie Nr 12/19 z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów 2019-02-12 10:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
325. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne 2019-02-11 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
326. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.3.2019 2019-02-11 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
327. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku DOlnym 2019-02-11 08:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
328. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-07 12:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
329. Protokół Nr XV/1/2016 Z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 stycznia 2016r. 2019-02-07 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
330. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-06 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
331. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Chowie i hodowli jesiotrów konsumpcyjnych oraz produkcji ikry na kawior w Podlesiu, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, województwo podkarpackie" 2019-02-05 11:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
332. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/20/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowanie deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej 2019-02-05 10:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
333. Sołectwa 2019-02-05 10:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
334. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/9/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w WPF 2019-02-05 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
335. Informator 2019-02-05 10:34 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
336. Informator 2019-02-05 10:34 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
337. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku "Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa" wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej - RI.271.5.2019 2019-02-05 10:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
338. Informator 2019-02-05 10:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
339. Informator 2019-02-05 10:21 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
340. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-05 10:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
341. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 10:19 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
342. Budżet 2019-02-05 10:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
343. Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie 2019-02-05 10:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
344. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 10:17 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
345. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 10:17 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
346. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Dolne - 05.02.2019r. 2019-02-05 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
347. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 09:55 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
348. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2019-02-05 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
349. Informator 2019-02-05 09:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
350. Zaproszenie na sesję 2019-02-05 08:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 7 z 43


powrót na górę strony