REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-06-17 11:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
302. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.12.2019 2019-06-17 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
303. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2019-06-17 09:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
304. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 lutego 2019r. 2019-06-17 08:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
305. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 29 stycznia 2019r. 2019-06-17 07:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
306. Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 17 grudnia 2018r. 2019-06-17 07:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
307. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 17 grudnia 2018r. 2019-06-17 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
308. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 04 grudnia 2018r. 2019-06-17 07:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
309. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 13.06.2019r. 2019-06-13 14:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
310. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-06-13 10:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
311. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-06-13 08:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
312. Protokół Nr VIII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 maja 2019r. 2019-06-12 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
313. Protokół Nr VII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 kwietnia 2019r. 2019-06-12 13:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
314. Protokół Nr VI/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 marca 2019r. 2019-06-12 13:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
315. Protokół Nr V/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 luty 2019r. 2019-06-12 12:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
316. Protokół Nr IV/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 stycznia 2019r. 2019-06-12 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
317. Protokół Nr III/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 grudnia 2018r. 2019-06-12 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
318. Protokół Nr III/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 grudnia 2018r. 2019-06-12 12:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
319. Protokół Nr II/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 06 grudznia 2018r. 2019-06-12 12:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
320. Kontakt 2019-06-12 12:52 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
321. Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-12 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
322. Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-12 11:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
323. Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-12 11:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
324. Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-12 11:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
325. Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez intensywne opady deszczu w dniach 21-24 maja 2019 r. na terenie gminy Grodzisko Dolne 2019-06-12 11:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
326. Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-06-12 11:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
327. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-06-10 11:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
328. Wojt Gminy 2019-06-07 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
329. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2019-06-07 11:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
330. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-06-07 08:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
331. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku ?Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa? wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej 2019-06-05 12:47 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
332. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.8.2019 2019-06-05 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
333. Urząd Gminy 2019-06-03 13:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
334. Nagrania z sesji Rady Gminy 2019-06-03 13:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
335. Nagrania z sesji Rady Gminy 2019-06-03 13:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
336. Protokoły z sesji oraz wykaz imennych głosowań radnych 2019-06-03 12:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
337. Wybory i referenda 2019-06-03 12:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
338. Redakcja 2019-06-03 12:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
339. Plan pracy Rady Gminy 2019-06-03 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
340. Plan pracy Rady Gminy 2019-06-03 09:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
341. Zarządzenie nr 39/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia raportu o stanie Gminy Grodzisko Dolne za 2018r. 2019-05-31 15:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
342. Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym oraz Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2019/2020 2019-05-31 15:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
343. Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2018 / 2019 2019-05-31 15:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
344. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Koło Gospodyń Wiejskich w Chodaczowie - 31.05.2019r. 2019-05-31 10:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
345. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.12.2019 2019-05-31 08:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
346. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.8.2019 2019-05-29 14:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
347. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.9.2019 2019-05-29 13:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
348. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2019-05-28 10:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
349. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-27 08:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
350. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.9.2019 2019-05-23 13:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 7 z 49


powrót na górę strony