REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Wykonanie placu zabaw w Grodzisku Górnym 2020-03-09 11:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
302. Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018 2020-03-09 11:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
303. Zarządzenie nr 88/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 października 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2020-03-06 11:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
304. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowościach Grodzisko Dolne oraz Zmysłówka zatwierdzony Zarządzeniem nr 16/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 marca 2020 roku 2020-03-06 11:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
305. Zarządzenie nr 87/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 października 2018.w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-03-05 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
306. Wykonanie placu zabaw w Grodzisku Górnym 2020-03-04 18:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
307. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 05.11.2018r. 2020-03-04 18:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
308. Zarządzenie nr 86/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 października 2018.w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej z wyłączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 20182019 2020-03-04 18:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
309. Zarządzenie nr 84/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2018.w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej z wyłączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolne na rok szkolny 2018/2019 2020-03-04 18:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
310. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 05.11.2018r. 2020-03-04 18:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
311. Zarządzenie nr 85/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 października 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2020-03-04 18:38 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
312. Zarządzenie nr 83/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2020-03-04 18:38 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
313. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane dot. rozbiórki byłego magazynu w Grodzisku Dolnym 2020-03-03 13:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
314. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Wólka Grodziska - 25.10.2018r. 2020-03-03 13:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
315. Zapytanie o cenę na dostawę donic i ławek 2020-03-03 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
316. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2019 - RI.271.22.2018 2020-03-03 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
317. Zarządzenie nr 82/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2018 w sprawie powołana Komisji Przetargowej 2020-03-02 14:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
318. Zarządzenie nr 81/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2018 w sprawie nabycia przez Gminę Grodzisko Dolne działek ew. nr. 3204/2 i 3212/2 obręb Grodzisko Górne, stanowiących własność osób fizycznych 2020-02-28 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
319. Zarządzenie nr 80/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 września 2018 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne 2020-02-28 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
320. Zarządzenie nr 79/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 września 2018.w sprawie powołana Komisji Przetargowej 2020-02-28 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
321. Zarządzenie nr 78/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 września 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2020-02-28 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
322. Zarządzenie nr 78/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 września 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2020-02-28 09:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
323. Zarządzenie nr 77/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 września 2018.w sprawie zamknięcia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. ?Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018-2019? w roku 2018 bez dokonania wyboru żadnej oferty 2020-02-28 07:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
324. Zarządzenie nr 76/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 września 2018.w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej z wyłączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2018/2019 2020-02-27 14:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
325. Zarządzenie nr 75/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 września 2018.w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-02-27 13:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
326. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane dot. rozbiórki byłego magazynu w Grodzisku Dolnym 2020-02-27 13:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
327. Zarządzenie nr 74/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 września 2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 66/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu zdrowotnego pn. ?Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018-2019? w roku 2018 2020-02-27 13:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
328. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. 2020-02-27 10:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
329. Petycje 2020-02-27 10:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
330. Petycje 2020-02-27 10:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
331. Petycje 2020-02-27 10:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
332. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 - RI.271.2.2020 2020-02-25 13:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
333. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2018/2019 2020-02-25 13:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
334. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2018/2019 - RI.271.21.2018 2020-02-25 13:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
335. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. 2020-02-25 12:59 Grzegorz Potaczała aktualizacja treści
336. Zaproszenie na sesję 2020-02-25 12:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
337. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. 2020-02-25 12:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
338. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Grodzisko Dolne - 26.09.2018r. 2020-02-25 12:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
339. Zapytanie Ofertowe na organizację dwóch jednodniowych wycieczek w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Grodzisku Dolnym" 2020-02-25 12:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
340. Zarządzenie nr 72/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2018.w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2017/2018 2020-02-25 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
341. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. - RI.271.20.2018 2020-02-25 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
342. Zaproszenie na sesję 2020-02-25 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
343. Zarządzenie nr 73/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2018.w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-02-25 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
344. Zarządzenie nr 72/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2018. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2017/2018 2020-02-25 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
345. Zarządzenie nr 71/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2018.w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodzisko Dolne prawem własności gruntowej 2020-02-25 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
346. Zarządzenie nr 70/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 września 2018.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2020-02-25 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
347. Zarządzenie nr 69/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 6 września 2018r w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2020-02-25 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
348. Zarządzenie nr 68/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 września 2018r w sprawie ustalenia wysokości nagrody organu prowadzącego I i II stopnia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne w 2018 roku przyznawanej z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 2020-02-25 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
349. Zarządzenie nr 68/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 września 2018r w sprawie ustalenia wysokości nagrody organu prowadzącego I i II stopnia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne w 2018 roku przyznawanej z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 2020-02-25 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
350. Zarządzenie nr 67/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 3 września 2018r w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-02-25 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 7 z 66


powrót na górę strony