REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2018-10-19 14:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
302. Informacje dla osób niesłyszących 2018-10-19 14:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
303. Informacja Publiczna 2018-10-19 14:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
304. Protokoły z sesji 2018-10-19 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
305. Wojt Gminy 2018-10-19 14:04 pro3w pro3w aktualizacja treści
306. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2018-10-19 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
307. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2018-10-19 14:04 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
308. Ośrodek Kultury w Grodzisku DOlnym 2018-10-19 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
309. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach 2018-10-19 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
310. Zespół d/s Oświaty w Grodzisku Dolnym 2018-10-19 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
311. Szkoły 2018-10-19 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
312. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku DOlnym 2018-10-19 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
313. Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2018-10-19 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
314. Informacje dla osób niesłyszących 2018-10-19 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
315. Informacja Publiczna 2018-10-19 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
316. Gmina 2018-10-18 13:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
317. Zarządzenie nr 82/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2018 w sprawie powołana Komisji Przetargowej 2018-10-18 10:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
318. Protokoły z posiedzeń komisji 2018-10-18 10:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
319. Zarządzenie nr 81/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2018 w sprawie nabycia przez Gminę Grodzisko Dolne działek ew. nr. 3204/2 i 3212/2 obręb Grodzisko Górne, stanowiących własność osób fizycznych 2018-10-18 10:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
320. Komisje Rady 2018-10-18 10:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
321. Zarządzenie nr 80/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 września 2018 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne 2018-10-18 10:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
322. Skład Rady 2018-10-18 10:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
323. Zarządzenie nr 79/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 września 2018.w sprawie powołana Komisji Przetargowej 2018-10-18 10:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
324. Rada Gminy 2018-10-18 10:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
325. Zarządzenie nr 78/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 września 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-10-18 10:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
326. Zarządzenie nr 78/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 września 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-10-18 10:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
327. Zarządzenie nr 77/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 września 2018.w sprawie zamknięcia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. ?Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018-2019? w roku 2018 bez dokonania wyboru żadnej oferty 2018-10-18 09:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
328. Zarządzenie nr 76/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 września 2018.w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej z wyłączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2018/2019 2018-10-18 09:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
329. Zarządzenie nr 75/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 września 2018.w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-10-18 09:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
330. Zarządzenie nr 74/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 września 2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 66/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu zdrowotnego pn. ?Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018-2019? w roku 2018 2018-10-18 09:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
331. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. - RI.271.20.2018 2018-10-15 14:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
332. Zapytanie Ofertowe na organizację dwóch jednodniowych wycieczek w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Grodzisku Dolnym" 2018-10-15 11:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
333. Zapytanie Ofertowe na organizację dwóch jednodniowych wycieczek w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Grodzisku Dolnym" 2018-10-15 11:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
334. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-10-12 13:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
335. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2018/2019 - RI.271.21.2018 2018-10-11 13:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
336. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2018/2019 - RI.271.21.2018 2018-10-11 13:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
337. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. - RI.271.20.2018 2018-10-11 08:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
338. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-10-09 09:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
339. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.19.2018 2018-10-08 11:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
340. Zaproszenie na sesję 2018-10-04 10:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
341. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.15.2018 2018-10-02 11:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
342. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.19.2018 2018-10-02 09:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
343. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. - RI.271.20.2018 2018-10-01 11:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
344. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. - RI.271.20.2018 2018-10-01 11:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
345. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyka dla Seniora" 2018-09-28 15:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
346. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-09-27 10:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
347. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Grodzisko Dolne - 26.09.2018r. 2018-09-26 07:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
348. Zapytanie Ofertowe na organizację dwóch jednodniowych wycieczek w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Grodzisku Dolnym" 2018-09-25 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
349. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-21 11:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
350. Zarządzenie nr 72/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2018. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2017/2018 2018-09-20 14:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 7 z 34


powrót na górę strony