REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
51. Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 marca 2019r. 2019-06-24 10:44 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
52. Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 marca 2019r. 2019-06-24 10:43 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
53. Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-06-24 10:37 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
54. Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-06-24 10:37 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
55. Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-06-24 10:35 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
56. Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-06-24 10:34 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
57. Zarządzenie nr 76/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2019-06-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
58. Zarządzenie nr 78/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
59. Zarządzenie nr 76/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2019-06-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
60. Zarządzenie nr 77/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-06-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
61. Zarządzenie nr 77/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-06-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
62. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Grodzisku Górne i oddania w dzierżawę w miejscowości Grodzisko Dolne 2019-06-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
63. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w w miejscowości Grodzisku Górnym i oddania w dzierżawę w miejscowości Grodzisko Dolne 2019-06-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
64. Wykaz nieruchomości przeznaczonych dosprzedaży i oddania w dzierżawę w miejscowościach Grodzisko Dolne oraz Grodzisko Górne 2019-06-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
65. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Grodzisko Górne i oddania w dzierżawę w miejscowości Grodzisko Dolne 2019-06-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
66. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-06-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
67. Zarządzenie nr 78/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
68. Zaproszenie na sesję 2019-06-21 14:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
69. Zarządzenie nr 80/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Grodzisko Górne 2019-06-21 14:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
70. Zarządzenie nr 79/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Grodzisko Górne 2019-06-21 14:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
71. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej 2019-06-21 14:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
72. Zarządzenie nr 82/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-21 14:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
73. Zarządzenie nr 81/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Grodzisko Dolne 2019-06-21 14:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
74. Zarządzenie nr 75/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2019-06-21 11:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
75. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-06-21 11:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
76. Zarządzenie nr 73/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu w budynku wiejskim w Grodzisku Nowym 2019-06-21 11:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
77. Zarządzenie nr 73/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu w budynku wiejskim w Grodzisku Nowym 2019-06-21 11:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
78. Zarządzenie nr 74/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Grodzisko Dolne 2019-06-21 11:12 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
79. Zarządzenie nr 72/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-21 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
80. Zarządzenie nr 71/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2019-06-21 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
81. Zarządzenie nr 70/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-19 14:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
82. Zarządzenie nr 69/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-19 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
83. Zarządzenie nr 68/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2016r. w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2019-06-19 14:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
84. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 turbin wiatrowych o mocy do 3.0 MW (włącznie) w Gminie Grodzisko Dolne, powiecie leżajski, w województwie podkarpackim, na działkach o numerach: 343, 344, 345, 346 obręb Wólka Grodziska oraz 2608, 2609, 2610, 2611, 2625, 2626, 2827, 2826, 2825, 2824, 2852, 2850, 2849, 2918, 2929, 2927, 2926 obręb Grodzisko Górne" 2019-06-19 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
85. Uchwała nr V/9/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017-2025 2019-06-19 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
86. Uchwała nr V/74/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-06-19 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
87. Uchwała nr V/9/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017-2025 2019-06-19 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
88. Uchwała nr V/74/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-06-19 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
89. Uchwała nr V/9/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017-2025 2019-06-19 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
90. Uchwała nr V/74/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-06-19 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
91. Uchwała nr V/9/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017-2025 2019-06-19 12:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
92. Uchwała nr V/3/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-06-19 11:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
93. Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Grodzisko Dolne w ramach projektu Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne 2019-06-19 11:06 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
94. Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Grodzisko Dolne w ramach projektu Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne 2019-06-19 11:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
95. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-06-19 11:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
96. Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Grodzisko Dolne w ramach projektu Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne 2019-06-19 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
97. Zaproszenie na sesję 2019-06-19 09:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
98. Protokół Nr II/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 06 grudznia 2018r. 2019-06-19 08:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
99. Protokół Nr III/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 grudnia 2018r. 2019-06-19 08:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
100. Protokół Nr IV/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 stycznia 2019r. 2019-06-19 08:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 2 z 45


powrót na górę strony