REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
51. Projekt Zakładu Aktywności Zawodowej w miejscowości Chodaczów 2019-01-11 10:12 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
52. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego - RI.271.19.2017 2019-01-11 10:12 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
53. Projekt kanalizacji sanitarnej - połączenie oczyszczalni ścieków 2019-01-11 10:11 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
54. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.1.2019 2019-01-11 10:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
55. Gminne jednostki organizacyjne 2019-01-11 10:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
56. Radni 2019-01-11 10:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
57. rok 2019 2019-01-09 11:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
58. rok 2019 2019-01-09 11:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
59. rok 2019 2019-01-09 11:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
60. rok 2019 2019-01-09 11:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
61. Zarządzenie nr 98/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-01-09 11:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
62. Wójt Gminy 2019-01-09 11:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
63. Zarządzenie nr 97/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 grudnia 2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie położonej w Grodzisku dolnym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym 2019-01-09 11:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
64. Ogłoszenia o pracę 2019-01-09 11:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
65. Zarządzenie nr 94/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 grudnia 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2019-01-09 11:11 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
66. Zarządzenie nr 96/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z wyłączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolne na rok szkolny 2018/2019 2019-01-09 11:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
67. Kontakt 2019-01-09 11:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
68. Skład Rady 2019-01-09 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
69. Zarządzenie nr 95/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2019-01-09 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
70. Zarządzenie nr 94/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 grudnia 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2019-01-09 11:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
71. Ogłoszenia o pracę 2019-01-09 11:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
72. Zarządzenie nr 94/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 grudnia 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2019-01-09 11:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
73. Ogłoszenia o pracę 2019-01-09 11:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
74. Ogłoszenia o pracę 2019-01-09 11:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
75. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w miejscowościach Chodaczów, Laszczyny i Grodzisko Dolne 2019-01-07 13:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
76. Wojt Gminy 2019-01-07 13:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
77. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz Gminy 2019-01-03 15:13 Grzegorz Potaczała aktualizacja treści
78. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz Gminy 2019-01-03 15:13 Grzegorz Potaczała aktualizacja treści
79. Sołectwa 2019-01-03 15:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
80. Sołectwa 2019-01-03 15:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
81. Sołectwa 2019-01-03 15:08 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
82. Sołectwa 2019-01-03 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
83. Sołectwa 2019-01-03 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
84. Komisje Rady 2019-01-02 13:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
85. Statut 2019-01-02 13:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
86. Kontakt 2019-01-02 12:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
87. Skład Rady 2019-01-02 11:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
88. Skład Rady 2019-01-02 11:38 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
89. Skład Rady 2019-01-02 11:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
90. Kontakt 2018-12-31 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
91. Kontakt 2018-12-31 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
92. Protokół Nr II/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 06 grudznia 2018r. 2018-12-31 08:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
93. Kontakt 2018-12-31 08:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
94. Protokół Nr I/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22 listopada 2018r. 2018-12-31 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
95. Kontakt 2018-12-31 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
96. Budżet 2018-12-27 10:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
97. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/106/2018 z dnia 13.12.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne w projekcie uchwały budżetowej na 2019r. 2018-12-27 10:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
98. 2002 rok 2018-12-27 10:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
99. 2002 rok 2018-12-27 10:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
100. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/21/2018 z dnia 13.12.2018 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Grodzisko Dolne na lata 2019-2030 2018-12-27 10:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 2 z 34


powrót na górę strony