REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
401. Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 turbin wiatrowych o mocy do 3.0 MW (włącznie) w Gminie Grodzisko Dolne, powiecie leżajski, w województwie podkarpackim, na działkach o numerach: 343, 344, 345, 346 obręb Wólka Grodziska oraz 2608, 2609, 2610, 2611, 2625, 2626, 2827, 2826, 2825, 2824, 2852, 2850, 2849, 2918, 2929, 2927, 2926 obręb Grodzisko Górne" 2019-08-09 09:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
402. Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu działalnia na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 09.09.2019-26.06.2020 2019-08-05 10:05 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
403. Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu działalnia na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 09.09.2019-26.06.2020 2019-08-05 10:04 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
404. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzysznie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne 2019-08-05 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
405. Zarządzenie nr 14/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie wniosek o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu 2019-08-05 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
406. Zarządzenie nr 13/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie wniosek o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
407. Zarządzenie nr 12/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie wniosek o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
408. Zarządzenie nr 11/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie wniosek o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
409. Zarządzenie nr 10/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
410. Zarządzenie nr 9/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w Gminie Grodzisko Dolne w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
411. Zarządzenie nr 8/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
412. Zarządzenie nr 7/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Dolnym 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
413. Zarządzenie nr 6/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki przez gminę Grodzisko Dolne 2019-08-02 15:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
414. Zarządzenie nr 5/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki przez gminę Grodzisko Dolne 2019-08-02 14:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
415. Zarządzenie nr 4/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2019-08-02 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
416. Zarządzenie nr 3/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2019-08-02 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
417. Zarządzenie nr 3/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2019-08-02 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
418. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
419. Zarządzenie nr 1/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
420. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 7355/1 położonej w Grodzisku Dolnym 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
421. Uchwała Nr 25/2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016-2024 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
422. Uchwała w sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Grodzisko Dolne o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
423. Zarządzenie nr 83/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
424. rok 2017 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
425. Zarządzenie nr 1/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-02 14:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
426. Zarządzenie nr 2/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-08-02 14:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
427. Zbiór Przepisów Gminnych 2019-08-02 14:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
428. Uchwała Nr V/ 28/2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. 2019-08-02 14:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
429. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce 2019-08-02 14:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
430. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2019-08-02 14:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
431. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2019-08-02 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
432. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-08-02 14:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
433. Oświadczenie majątkowe za rok 2018. 2019-08-02 14:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
434. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Grodzisku Dolnym oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w miejscowości Grodzisko Dolne - Miasto zatwierdzony Zarządzeniem nr 57/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lipca 2019 roku 2019-08-01 10:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
435. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2019-07-31 14:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
436. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2019-07-31 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
437. Zakup i dostawa krzeseł konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-30 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
438. Zarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w miejscowosci Grodzisko Dolne oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w budynku remizy OSP - Miasto w miejscowości Grodzisko Dolne 2019-07-30 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
439. Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-07-30 14:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
440. Dostawa i montaż stołów konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-30 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
441. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-24 12:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
442. Dostawa i montaż stołów konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-19 14:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
443. Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-07-19 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
444. Zakup i dostawa krzeseł konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-19 12:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
445. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.15.2019 2019-07-18 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
446. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-17 08:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
447. Budżet 2019-07-16 14:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
448. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.12.2019 2019-07-16 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
449. Protokół Nr IX/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 czerwca 2019r 2019-07-16 13:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
450. Protokół Nr IX/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 czerwca 2019r 2019-07-16 13:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 9 z 54


powrót na górę strony