REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. Protokół nr XXVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 grudnia 2016r. w budynku Urzędu Gminy 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
352. Protokół Nr XXVI/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 13 grudnia 2016r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
353. Protokół Nr XXV/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 listopada 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
354. Protokół Nr XXIV/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 października 2016r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
355. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 7355/1 położonej w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
356. Ogłoszenie o II przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 7355/1 położonej w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
357. Zarządzenie nr 21/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
358. Zaproszenie na sesję 2019-08-16 14:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
359. Zaproszenie na sesję 2019-08-16 14:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
360. Zaproszenie na sesję 2019-08-16 14:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
361. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
362. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-08-16 14:13 Grzegorz Potaczała aktualizacja treści
363. Zarządzenie nr 20/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
364. Zarządzenie nr 19/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
365. Zarządzenie nr 15/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do Przedszkoli Samorządowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym oraz w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
366. Zarządzenie nr 16/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
367. Zarządzenie nr 17/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do przedszkola i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Samorządowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym i Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
368. Zarządzenie nr 18/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
369. Zarządzenie nr 17/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do przedszkola i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Samorządowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym i Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
370. Zarządzenie nr 16/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-08-16 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
371. Zarządzenie nr 15/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do Przedszkoli Samorządowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym oraz w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-08-16 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
372. Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-08-16 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
373. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-08-16 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
374. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-08-16 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
375. Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 2019-08-16 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
376. Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-08-16 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
377. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2019-08-13 19:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
378. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 21.02.2017 2019-08-13 09:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
379. Zaproszenie na sesję 2019-08-13 09:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
380. Zaproszenie na sesję 2019-08-13 09:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
381. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 2019-08-09 12:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
382. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej 2019-08-09 12:41 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
383. Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 turbin wiatrowych o mocy do 3.0 MW (włącznie) w Gminie Grodzisko Dolne, powiecie leżajski, w województwie podkarpackim, na działkach o numerach: 343, 344, 345, 346 obręb Wólka Grodziska oraz 2608, 2609, 2610, 2611, 2625, 2626, 2827, 2826, 2825, 2824, 2852, 2850, 2849, 2918, 2929, 2927, 2926 obręb Grodzisko Górne" 2019-08-09 09:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
384. Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 turbin wiatrowych o mocy do 3.0 MW (włącznie) w Gminie Grodzisko Dolne, powiecie leżajski, w województwie podkarpackim, na działkach o numerach: 343, 344, 345, 346 obręb Wólka Grodziska oraz 2608, 2609, 2610, 2611, 2625, 2626, 2827, 2826, 2825, 2824, 2852, 2850, 2849, 2918, 2929, 2927, 2926 obręb Grodzisko Górne" 2019-08-09 09:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
385. Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu działalnia na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 09.09.2019-26.06.2020 2019-08-05 10:05 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
386. Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu działalnia na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 09.09.2019-26.06.2020 2019-08-05 10:04 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
387. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzysznie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne 2019-08-05 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
388. Zarządzenie nr 14/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie wniosek o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu 2019-08-05 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
389. Zarządzenie nr 13/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie wniosek o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
390. Zarządzenie nr 12/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie wniosek o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
391. Zarządzenie nr 11/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie wniosek o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
392. Zarządzenie nr 10/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
393. Zarządzenie nr 9/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w Gminie Grodzisko Dolne w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
394. Zarządzenie nr 8/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
395. Zarządzenie nr 7/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Dolnym 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
396. Zarządzenie nr 6/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki przez gminę Grodzisko Dolne 2019-08-02 15:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
397. Zarządzenie nr 5/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki przez gminę Grodzisko Dolne 2019-08-02 14:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
398. Zarządzenie nr 4/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2019-08-02 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
399. Zarządzenie nr 3/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2019-08-02 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
400. Zarządzenie nr 3/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2019-08-02 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 8 z 54


powrót na górę strony