REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. - RI.271.20.2018 2018-09-20 10:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
352. Zaproszenie na sesję 2018-09-20 09:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
353. Zarządzenie nr 73/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2018.w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-09-20 09:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
354. Zarządzenie nr 72/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2018. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2017/2018 2018-09-20 08:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
355. Zarządzenie nr 71/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2018.w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodzisko Dolne prawem własności gruntowej 2018-09-20 08:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
356. Zarządzenie nr 70/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 września 2018.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2018-09-20 08:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
357. Zarządzenie nr 69/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 6 września 2018r w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2018-09-20 08:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
358. Zarządzenie nr 68/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 września 2018r w sprawie ustalenia wysokości nagrody organu prowadzącego I i II stopnia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne w 2018 roku przyznawanej z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 2018-09-20 08:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
359. Zarządzenie nr 67/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 3 września 2018r w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-09-20 08:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
360. Zarządzenie nr 67/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 3 września 2018r w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-09-20 08:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
361. Zarządzenie nr 66/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 sierpnia 2018r w sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu zdrowotnego pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018-2019 w roku 2018 2018-09-20 08:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
362. Zarządzenie nr 65/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 sierpnia 2018r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-09-20 08:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
363. Zamówienia do 30 tys.euro 2018-09-17 13:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
364. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyka dla Seniora" 2018-09-17 13:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
365. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyka dla Seniora" 2018-09-17 13:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
366. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.19.2018 2018-09-17 13:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
367. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.19.2018 2018-09-17 11:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
368. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-14 10:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
369. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-14 10:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
370. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-14 10:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
371. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.17.2018 2018-09-14 10:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
372. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 2018-09-14 09:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
373. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 2018-09-14 09:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
374. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Chodaczów - 13.09.2018r. 2018-09-13 14:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
375. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2018-09-13 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
376. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-06 13:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
377. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.19.2018 2018-09-06 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
378. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.17.2018 2018-09-06 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
379. Zarządzenie nr 64/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 sierpnia 2018r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Chodaczów, Zmysłówka, Grodzisko Dolne, Wolka Grodziska oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w budynku remizy OSP w miejscowości Chodaczów 2018-09-04 10:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
380. Zarządzenie nr 63/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku 2018-09-04 10:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
381. Zarządzenie nr 62/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. ?Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018 - 2019 2018-09-04 09:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
382. Zarządzenie nr 61/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 12018 rok 2018-09-04 09:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
383. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.15.2018 2018-08-31 12:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
384. Wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach Chodaczów, Zmysłówka, Grodzisko Dolne, Wólka Grodziska, przeznaczonych do dzierżawy oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Chodaczów, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 64/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 sierpnia 2018 roku 2018-08-30 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
385. Gospodarowanie nieruchomościami 2018-08-30 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
386. Wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach Chodaczów, Zmysłówka, Grodzisko Dolne, Wólka Grodziska, przeznaczonych do dzierżawy oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Chodaczów, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 64/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 sierpnia 2018 roku 2018-08-30 12:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
387. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-08-30 12:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
388. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2018/2019 - RI.271.16.2018 2018-08-28 14:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
389. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.17.2018 2018-08-28 12:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
390. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2018/2019 - RI.271.16.2018 2018-08-22 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
391. Zaproszenie na sesję 2018-08-22 13:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
392. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Podlesie - 22.08.2018r. 2018-08-22 11:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
393. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.15.2018 2018-08-22 09:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
394. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (km 0+000 - 3+305)" 2018-08-21 14:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
395. 2. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (km 0+000 - 3+305)" 2018-08-21 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
396. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (km 0+000 - 3+305)" 2018-08-21 14:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
397. Zarządzenie nr 60/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-21 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
398. Zarządzenie nr 59/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-21 10:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
399. Zarządzenie nr 58/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych 2018-08-21 10:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
400. Zarządzenie nr 57/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 lipca 2018r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok 2018-08-21 10:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 8 z 34


powrót na górę strony