REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne - I etap 2019-01-11 10:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
352. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GRODZISKO DOLNE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2019-01-11 10:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
353. Projekt Zakładu Aktywności Zawodowej w miejscowości Chodaczów 2019-01-11 10:12 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
354. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego - RI.271.19.2017 2019-01-11 10:12 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
355. Projekt kanalizacji sanitarnej - połączenie oczyszczalni ścieków 2019-01-11 10:11 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
356. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.1.2019 2019-01-11 10:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
357. Gminne jednostki organizacyjne 2019-01-11 10:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
358. Radni 2019-01-11 10:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
359. rok 2019 2019-01-09 11:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
360. rok 2019 2019-01-09 11:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
361. rok 2019 2019-01-09 11:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
362. rok 2019 2019-01-09 11:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
363. Zarządzenie nr 98/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-01-09 11:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
364. Wójt Gminy 2019-01-09 11:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
365. Zarządzenie nr 97/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 grudnia 2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie położonej w Grodzisku dolnym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym 2019-01-09 11:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
366. Ogłoszenia o pracę 2019-01-09 11:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
367. Zarządzenie nr 94/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 grudnia 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2019-01-09 11:11 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
368. Zarządzenie nr 96/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z wyłączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolne na rok szkolny 2018/2019 2019-01-09 11:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
369. Kontakt 2019-01-09 11:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
370. Skład Rady 2019-01-09 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
371. Zarządzenie nr 95/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2019-01-09 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
372. Zarządzenie nr 94/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 grudnia 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2019-01-09 11:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
373. Ogłoszenia o pracę 2019-01-09 11:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
374. Zarządzenie nr 94/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 grudnia 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2019-01-09 11:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
375. Ogłoszenia o pracę 2019-01-09 11:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
376. Ogłoszenia o pracę 2019-01-09 11:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
377. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w miejscowościach Chodaczów, Laszczyny i Grodzisko Dolne 2019-01-07 13:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
378. Wojt Gminy 2019-01-07 13:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
379. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz Gminy 2019-01-03 15:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
380. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz Gminy 2019-01-03 15:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
381. Sołectwa 2019-01-03 15:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
382. Sołectwa 2019-01-03 15:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
383. Sołectwa 2019-01-03 15:08 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
384. Sołectwa 2019-01-03 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
385. Sołectwa 2019-01-03 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
386. Komisje Rady 2019-01-02 13:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
387. Statut 2019-01-02 13:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
388. Kontakt 2019-01-02 12:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
389. Skład Rady 2019-01-02 11:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
390. Skład Rady 2019-01-02 11:38 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
391. Skład Rady 2019-01-02 11:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
392. Kontakt 2018-12-31 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
393. Kontakt 2018-12-31 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
394. Protokół Nr II/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 06 grudznia 2018r. 2018-12-31 08:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
395. Kontakt 2018-12-31 08:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
396. Protokół Nr I/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22 listopada 2018r. 2018-12-31 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
397. Kontakt 2018-12-31 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
398. Budżet 2018-12-27 10:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
399. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/106/2018 z dnia 13.12.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne w projekcie uchwały budżetowej na 2019r. 2018-12-27 10:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
400. 2002 rok 2018-12-27 10:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 8 z 40


powrót na górę strony