REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
101. Zarządzenie nr 2/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-08-02 14:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
102. Zbiór Przepisów Gminnych 2019-08-02 14:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
103. Uchwała Nr V/ 28/2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. 2019-08-02 14:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
104. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce 2019-08-02 14:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
105. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2019-08-02 14:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
106. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2019-08-02 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
107. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-08-02 14:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
108. Oświadczenie majątkowe za rok 2018. 2019-08-02 14:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
109. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Grodzisku Dolnym oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w miejscowości Grodzisko Dolne - Miasto zatwierdzony Zarządzeniem nr 57/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lipca 2019 roku 2019-08-01 10:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
110. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2019-07-31 14:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
111. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2019-07-31 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
112. Zakup i dostawa krzeseł konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-30 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
113. Zarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w miejscowosci Grodzisko Dolne oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w budynku remizy OSP - Miasto w miejscowości Grodzisko Dolne 2019-07-30 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
114. Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-07-30 14:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
115. Dostawa i montaż stołów konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-30 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
116. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-24 12:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
117. Dostawa i montaż stołów konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-19 14:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
118. Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-07-19 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
119. Zakup i dostawa krzeseł konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-19 12:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
120. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.15.2019 2019-07-18 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
121. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-17 08:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
122. Budżet 2019-07-16 14:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
123. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.12.2019 2019-07-16 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
124. Protokół Nr IX/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 czerwca 2019r 2019-07-16 13:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
125. Protokół Nr IX/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 czerwca 2019r 2019-07-16 13:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
126. Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji do projektu "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne" realizowanego w ramach projektu "e - Misja - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego" 2019-07-16 12:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
127. Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-07-16 12:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
128. Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Grodzisko Dolne o zmiany innych Zarządzeń Wójta Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-16 12:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
129. Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-07-16 12:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
130. Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji majątku ruchomego w budynku Szkoły Podstawowej w Zmysłówce 2019-07-16 12:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
131. Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-16 12:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
132. Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-07-16 12:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
133. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Koło Gospodyń Wiejskich w Zmysłówce - 16.07.2019r. 2019-07-16 08:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
134. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2019-07-15 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
135. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-12 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
136. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2019-07-11 11:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
137. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-07-11 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
138. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Chowie i hodowli jesiotrów konsumpcyjnych oraz produkcji ikry na kawior w Podlesiu, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, województwo podkarpackie" 2019-07-10 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
139. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-09 13:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
140. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-09 12:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
141. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.12.2019 2019-07-08 09:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
142. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-05 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
143. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-05 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
144. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-05 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
145. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2019-07-05 09:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
146. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-07-02 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
147. Uchwała Nr V/10/2017 z dnia 16.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Grodzisko Dolne na 2017r. 2019-06-27 08:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
148. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku ?Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa? wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej 2019-06-26 11:21 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
149. Uchwała Nr V/9/2017 z dnia 16.01.2017 w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodzisko Dolne określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2017-2025 2019-06-26 11:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
150. Budowa dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2019-06-26 09:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 3 z 48


powrót na górę strony