REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
101. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-06-10 11:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
102. Wojt Gminy 2019-06-07 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
103. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2019-06-07 11:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
104. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-06-07 08:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
105. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku ?Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa? wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej 2019-06-05 12:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
106. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.8.2019 2019-06-05 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
107. Urząd Gminy 2019-06-03 13:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
108. Nagrania z sesji Rady Gminy 2019-06-03 13:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
109. Nagrania z sesji Rady Gminy 2019-06-03 13:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
110. Protokoły z sesji oraz wykaz imennych głosowań radnych 2019-06-03 12:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
111. Redakcja 2019-06-03 12:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
112. Plan pracy Rady Gminy 2019-06-03 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
113. Plan pracy Rady Gminy 2019-06-03 09:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
114. Zarządzenie nr 39/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia raportu o stanie Gminy Grodzisko Dolne za 2018r. 2019-05-31 15:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
115. Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym oraz Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2019/2020 2019-05-31 15:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
116. Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2018 / 2019 2019-05-31 15:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
117. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Koło Gospodyń Wiejskich w Chodaczowie - 31.05.2019r. 2019-05-31 10:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
118. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.12.2019 2019-05-31 08:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
119. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.8.2019 2019-05-29 14:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
120. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.9.2019 2019-05-29 13:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
121. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2019-05-28 10:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
122. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-27 08:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
123. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.9.2019 2019-05-23 13:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
124. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-21 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
125. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-21 11:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
126. Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 02 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-05-21 10:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
127. Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-05-21 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
128. Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-05-21 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
129. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-21 10:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
130. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-20 09:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
131. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie "Kobiety Gminy Grodzisko Dolne" - 17.05.2019r. 2019-05-17 13:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
132. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie "Nasze Strony" - 17.05.2019r. 2019-05-17 13:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
133. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2018 2019-05-15 14:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
134. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2019-05-15 12:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
135. Bilans z wykonania budżetu za rok 2018 2019-05-10 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
136. Bilans z wykonania budżetu za rok 2018 2019-05-10 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
137. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018 2019-05-08 13:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
138. Sołectwa 2019-05-08 07:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
139. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-06 14:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
140. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.8.2019 2019-05-06 12:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
141. Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie udziału gminy Grodzisko Dolne w ćwiczeniu powiatu leżajskiego nt. ?Sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonalenie procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych? 2019-05-02 11:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
142. Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok 2018/2019 2019-05-02 11:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
143. Zarządzenie Nr 25a/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 marca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-05-02 11:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
144. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.9.2019 2019-05-02 10:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
145. Urząd Gminy 2019-04-19 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
146. Wojt Gminy 2019-04-19 11:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
147. Zaproszenie na sesję 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
148. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w GOPS w Grodzisku Dolnym 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
149. Zarządzenie nr 67/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
150. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2017 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu

Strona: 3 z 45


powrót na górę strony