REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
101. Zarządzenie nr 75/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 października 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2019-10-29 14:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
102. Zarządzenie nr 78/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany zarządzenie Nr 99/11 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2019-10-29 14:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
103. Zarządzenie nr 76/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2017r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 2019-10-29 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
104. Zarządzenie nr 77/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2017r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Grodzisko Dolne z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 2019-10-29 14:36 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
105. Zarządzenie nr 72/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-10-29 14:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
106. Zarządzenie nr 73/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 października 2017r. w sprawie powołania stałej komisji odbiorowej robót remontowych 2019-10-29 14:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
107. Zarządzenie nr 74/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-10-29 14:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
108. Zarządzenie nr 74/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-10-29 14:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
109. Zarządzenie nr 75/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 października 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2019-10-29 14:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
110. Zarządzenie nr 74/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-10-29 14:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
111. Zarządzenie nr 73/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 października 2017r. w sprawie powołania stałej komisji odbiorowej robót remontowych 2019-10-29 14:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
112. Zarządzenie nr 72/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-10-29 14:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
113. Remont drogi gminnej Nr 104555R "Przez Wieś" w miejscowości Grodzisko Górne w km 0+000-0+755 - RI.271.18.2019 2019-10-29 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
114. Zarządzenie nr 71/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 października 2017r. w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2017 rok 2019-10-29 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
115. Zarządzenie nr 70/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-10-29 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
116. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2019/2020 - RI.271.17.2019 2019-10-29 13:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
117. Zarządzenie nr 69/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 października 2017r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017 ? 2019 2019-10-29 13:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
118. Zarządzenie nr 69/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 października 2017r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017 ? 2019 2019-10-29 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
119. Zarządzenie nr 68/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2017/2018 2019-10-29 10:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
120. Zarządzenie nr 67/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody organu prowadzącego I i II stopnia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne w 2017 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2019-10-29 10:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
121. Zarządzenie nr 66/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-10-29 10:07 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
122. Zarządzenie nr 66/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-10-29 09:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
123. Zarządzenie nr 64/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2019-10-29 09:30 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
124. Zarządzenie nr 65/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 września 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-10-29 09:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
125. Zarządzenie nr 64/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2019-10-29 09:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
126. Zarządzenie nr 63/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 września 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-10-28 13:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
127. Zarządzenie nr 59/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-10-28 13:30 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
128. Zarządzenie nr 62/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 września 2017r. w sprawie powołania komisji do inwentaryzacji robót na zadaniu termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą w miejscowości Opaleniska 2019-10-28 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
129. Zarządzenie nr 59/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-10-28 13:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
130. Zarządzenie nr 60/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 września 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksów arkusza organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne na rok 2017/2018 2019-10-28 13:21 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
131. Zarządzenie nr 58/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany położonej w Grodzisku Dolnym 2019-10-28 10:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
132. Zarządzenie nr 59/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-10-28 10:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
133. Zarządzenie nr 58/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany położonej w Grodzisku Dolnym 2019-10-28 10:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
134. Zarządzenie nr 60/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 września 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksów arkusza organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne na rok 2017/2018 2019-10-28 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
135. Zarządzenie nr 59/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-10-28 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
136. Zarządzenie nr 61/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 15 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-10-28 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
137. Zarządzenie nr 60/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 września 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksów arkusza organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne na rok 2017/2018 2019-10-28 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
138. Zarządzenie nr 59/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-10-28 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
139. Zarządzenie nr 58/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany położonej w Grodzisku Dolnym 2019-10-28 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
140. Zarządzenie nr 57/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku 2019-10-28 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
141. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2019/2020 - RI.271.17.2019 2019-10-25 10:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
142. Zarządzenie nr 56/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-10-25 10:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
143. Zarządzenie nr 55/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-10-25 09:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
144. Zarządzenie nr 54/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-10-24 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
145. Zarządzenie nr 53/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie powierzenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-10-24 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
146. Zarządzenie nr 54/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-10-24 10:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
147. Zarządzenie nr 53/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie powierzenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-10-24 10:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
148. Zarządzenie nr 52/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych położonych w Grodzisku Dolnym i Zmysłówce 2019-10-24 10:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
149. Zarządzenie nr 51/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy w Grodzisku Dolnym 2019-10-24 08:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
150. Zarządzenie nr 50/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-10-24 08:40 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu

Strona: 3 z 54


powrót na górę strony