REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
101. Obwieszczenie Starosty Leżajskiego dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-02-25 14:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
102. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne 2019-02-25 14:02 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
103. Zaproszenie na sesję 2019-02-25 14:02 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
104. Urząd Gminy 2019-02-21 14:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
105. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
106. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
107. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355" 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
108. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Grodzisku Dolnym i Opaleniskach 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
109. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 889 położonej w Zmysłówce 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
110. Obwieszczenie dot.zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę chodnika w Opaleniskach 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
111. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
112. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
113. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355" 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
114. Zaproszenie na sesję 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
115. Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne - I etap 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
116. Obwieszczenie dot.zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę chodnika w Opaleniskach 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
117. SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS w roku 20015 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
118. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
119. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
120. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2019-02-21 14:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
121. Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018 2019-02-21 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
122. Informator 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
123. Wójt Gminy Grodzisko Dolne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Grodzisku Górnym 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
124. Ogłoszenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Integracja grodziskich kobiet"" 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
125. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
126. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GRODZISKO DOLNE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
127. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
128. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 - 5+030" 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
129. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 - 5+030" 2019-02-21 12:21 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
130. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-02-21 12:21 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
131. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GRODZISKO DOLNE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2019-02-21 12:20 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
132. Wójt Gminy Grodzisko Dolne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Grodzisku Górnym 2019-02-21 12:20 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
133. Informator 2019-02-21 12:20 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
134. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
135. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
136. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
137. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-02-20 19:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
138. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2019-02-20 15:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
139. Zaproszenie na sesję 2019-02-19 08:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
140. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz Gminy 2019-02-18 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
141. Sołectwa 2019-02-18 08:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
142. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-18 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
143. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2019-02-18 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
144. Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-18 07:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
145. Sprawozdanie Rb-Z za rok 2015 2019-02-18 07:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
146. Sprawozdanie Rb- UZ na koniec 2015 2019-02-18 07:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
147. Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne na rok szkolny 2019/2020 2019-02-15 13:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
148. Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne na rok szkolny 2019/2020 2019-02-15 13:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
149. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2019-02-15 10:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
150. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2019-02-15 10:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 3 z 40


powrót na górę strony