REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-09-09 14:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
252. Zawiadomienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie - Laszczyny 2019-09-09 11:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
253. Zawiadomienie w sprawie realizacji przesięwzięcia - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie - Laszczyny 2019-09-06 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
254. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198" 2019-09-06 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
255. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198" 2019-09-06 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
256. Zarządzenie nr 34/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Laszczynach i Grodzisku Dolnym 2019-09-06 10:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
257. Protokół Nr X/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 sierpnia 2019r 2019-09-06 09:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
258. Protokół Nr X/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 sierpnia 2019r 2019-09-06 09:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
259. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Grodzisku Dolnym i Laszczynach 2019-09-06 09:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
260. Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 2019-09-04 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
261. Uchwała w sprawie zaopinioweania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 2019-09-03 14:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
262. Zarządzenie nr 46/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ?Działania na rzecz osób niepełnosprawnych? 2019-09-03 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
263. Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2019 roku 2019-09-03 13:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
264. Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ?Działania na rzecz osób niepełnosprawnych? 2019-09-03 13:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
265. Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ?Działania na rzecz osób niepełnosprawnych? 2019-09-03 13:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
266. Zarządzenie nr 47/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ?Działania na rzecz osób niepełnosprawnych? 2019-09-03 13:07 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
267. Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-09-02 14:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
268. Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-09-02 12:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
269. Zarządzenie nr 47/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-09-02 12:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
270. Zarządzenie nr 45/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-09-02 12:00 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
271. Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 sierpnia 2019r. W sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2019 2019-09-02 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
272. Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 sierpnia 2019r. W sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2019 2019-09-02 11:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
273. Zarządzenie nr 46/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-09-02 11:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
274. Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-09-02 11:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
275. Zarządzenie nr 45/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-09-02 11:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
276. Zarządzenie nr 44/17 Wójta Gminy Grodzisko z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2019-09-02 11:56 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
277. Zarządzenie nr 41/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-30 14:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
278. Zarządzenie nr 42/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grodzisko Dolne 2019-08-30 14:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
279. Zarządzenie nr 43/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 czerwonka 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy oraz do czynności związanych z realizacją projektu 2019-08-30 14:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
280. Zarządzenie nr 41/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-30 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
281. Wojt Gminy 2019-08-29 15:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
282. Wojt Gminy 2019-08-29 15:03 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
283. Zarządzenie nr 40/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-29 13:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
284. Wybory i referenda 2019-08-28 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
285. Budowa piłkochwytów w miejscowości Wólka Grodziska w ramach programu "Wzrost integracji i aktywiazcji mieszkańców Wólki Grodziskiej poprzez wykonanie wspólnych prac polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego w Wólce Grodziskiej" 2019-08-28 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
286. Zarządzenie nr 39/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy gimnazjum w Zespole Szkół prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2016/2017 2019-08-28 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
287. Ochrona środowiska 2019-08-27 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
288. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 22.08.2019r. 2019-08-27 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
289. Zarządzenie nr 37/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-27 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
290. Zarządzenie nr 37/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-27 14:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
291. Zarządzenie nr 38/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 maja 2017r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej Gminy Grodzisko Dolne 2019-08-27 14:11 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
292. Zarządzenie nr 36/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne na rok szkolny 2017/2018 2019-08-27 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
293. Budowa piłkochwytów w miejscowości Wólka Grodziska w ramach programu "Wzrost integracji i aktywiazcji mieszkańców Wólki Grodziskiej poprzez wykonanie wspólnych prac polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego w Wólce Grodziskiej" 2019-08-27 12:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
294. Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2019 roku 2019-08-27 12:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
295. Zarządzenie nr 35/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego ?Czyste? w Grodzisku Dolnym" 2019-08-27 12:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
296. Zarządzenie nr 35/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego ?Czyste? w Grodzisku Dolnym? 2019-08-27 12:29 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
297. Zarządzenie nr 34/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Laszczynach i Grodzisku Dolnym 2019-08-27 11:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
298. Zarządzenie nr 33/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisku Dolne 2019-08-27 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
299. Zarządzenie nr 32/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 maja 2017r. w sprawie powołania Grupy Sterującej ds. realizacji projektu ?Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 ? 2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.2.Poprawa jakości kształcenia ogólnego 2019-08-27 09:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
300. Wybory i referenda 2019-08-27 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 6 z 54


powrót na górę strony