REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-12 11:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
252. Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-12 11:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
253. Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-12 11:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
254. Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez intensywne opady deszczu w dniach 21-24 maja 2019 r. na terenie gminy Grodzisko Dolne 2019-06-12 11:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
255. Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-06-12 11:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
256. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-06-10 11:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
257. Wojt Gminy 2019-06-07 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
258. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2019-06-07 11:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
259. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-06-07 08:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
260. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku ?Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa? wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej 2019-06-05 12:47 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
261. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.8.2019 2019-06-05 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
262. Urząd Gminy 2019-06-03 13:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
263. Nagrania z sesji Rady Gminy 2019-06-03 13:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
264. Nagrania z sesji Rady Gminy 2019-06-03 13:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
265. Protokoły z sesji oraz wykaz imennych głosowań radnych 2019-06-03 12:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
266. Redakcja 2019-06-03 12:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
267. Plan pracy Rady Gminy 2019-06-03 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
268. Plan pracy Rady Gminy 2019-06-03 09:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
269. Zarządzenie nr 39/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia raportu o stanie Gminy Grodzisko Dolne za 2018r. 2019-05-31 15:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
270. Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym oraz Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2019/2020 2019-05-31 15:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
271. Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2018 / 2019 2019-05-31 15:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
272. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Koło Gospodyń Wiejskich w Chodaczowie - 31.05.2019r. 2019-05-31 10:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
273. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.12.2019 2019-05-31 08:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
274. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.8.2019 2019-05-29 14:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
275. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.9.2019 2019-05-29 13:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
276. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2019-05-28 10:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
277. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-27 08:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
278. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.9.2019 2019-05-23 13:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
279. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-21 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
280. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-21 11:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
281. Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 02 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-05-21 10:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
282. Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-05-21 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
283. Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-05-21 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
284. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-21 10:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
285. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-20 09:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
286. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie "Kobiety Gminy Grodzisko Dolne" - 17.05.2019r. 2019-05-17 13:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
287. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie "Nasze Strony" - 17.05.2019r. 2019-05-17 13:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
288. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2018 2019-05-15 14:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
289. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2019-05-15 12:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
290. Bilans z wykonania budżetu za rok 2018 2019-05-10 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
291. Bilans z wykonania budżetu za rok 2018 2019-05-10 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
292. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018 2019-05-08 13:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
293. Sołectwa 2019-05-08 07:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
294. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-06 14:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
295. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.8.2019 2019-05-06 12:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
296. Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie udziału gminy Grodzisko Dolne w ćwiczeniu powiatu leżajskiego nt. ?Sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonalenie procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych? 2019-05-02 11:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
297. Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok 2018/2019 2019-05-02 11:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
298. Zarządzenie Nr 25a/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 marca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-05-02 11:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
299. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.9.2019 2019-05-02 10:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
300. Urząd Gminy 2019-04-19 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 6 z 48


powrót na górę strony