REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Przykładowe ogłoszenie #3 2018-11-05 13:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
252. Przykładowe zamówienie #2 2018-11-05 13:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
253. Przykładowe ogłoszenie 2018-10-31 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
254. Przykładowe zamówienie #3 2018-10-31 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
255. Przykładowe zamówienie #2 2018-10-31 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
256. Przykładowe zamówienie #1 2018-10-31 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
257. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2019 - RI.271.22.2018 2018-10-31 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
258. Dane teleadresowe 2018-10-31 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
259. Dane teleadresowe 2018-10-31 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
260. Dane teleadresowe 2018-10-31 09:51 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
261. Informator 2018-10-31 08:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
262. Rejestry i ewidencje 2018-10-31 08:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
263. Sprawozdania Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2018 2018-10-30 14:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
264. Strategie i programy 2018-10-30 14:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
265. Ochrona zdrowia 2018-10-30 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
266. Gospodarka odpadami 2018-10-30 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
267. Ochrona środowiska 2018-10-30 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
268. Planowanie przestrzenne 2018-10-30 11:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
269. Pomoc publiczna 2018-10-30 11:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
270. Podatki i opłaty 2018-10-30 09:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
271. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2018/2019 - RI.271.21.2018 2018-10-26 10:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
272. Wybory i referenda 2018-10-26 10:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
273. Ogłoszenia o pracę 2018-10-25 15:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
274. Ogłoszenia o pracę 2018-10-25 15:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
275. Gospodarowanie nieruchomościami 2018-10-25 10:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
276. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Wólka Grodziska - 25.10.2018r. 2018-10-25 09:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
277. Konkursy i zlecenia 2018-10-25 09:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
278. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyka dla Seniora" 2018-10-24 13:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
279. Zamówienia Publiczne 2018-10-24 13:27 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
280. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2019 - RI.271.22.2018 2018-10-23 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
281. rok 2016 2018-10-23 08:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
282. Dziennik Ustaw 2018-10-23 08:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
283. Protokoły z sesji 2018-10-19 15:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
284. Wojt Gminy 2018-10-19 15:03 pro3w pro3w aktualizacja treści
285. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2018-10-19 15:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
286. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2018-10-19 15:03 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
287. Ośrodek Kultury w Grodzisku DOlnym 2018-10-19 15:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
288. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach 2018-10-19 15:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
289. Zespół d/s Oświaty w Grodzisku Dolnym 2018-10-19 15:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
290. Szkoły 2018-10-19 15:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
291. Sprawozdania 2018-10-19 14:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
292. Wojt Gminy 2018-10-19 14:07 pro3w pro3w aktualizacja treści
293. Protokoły z sesji 2018-10-19 14:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
294. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2018-10-19 14:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
295. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 2018-10-19 14:07 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
296. Ośrodek Kultury w Grodzisku DOlnym 2018-10-19 14:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
297. Zespół d/s Oświaty w Grodzisku Dolnym 2018-10-19 14:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
298. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach 2018-10-19 14:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
299. Szkoły 2018-10-19 14:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
300. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku DOlnym 2018-10-19 14:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 6 z 34


powrót na górę strony