REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-09-17 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 września 2019 roku w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie gminy Grodzisko Dolne 2019-09-17 11:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2017/2018 - RI.271.13.2017 2019-09-16 10:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.15.2019 2019-09-12 13:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Zaproszenie na sesję 2019-09-12 08:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016R. 2019-09-12 07:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 14:07 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
8. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:52 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
9. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:51 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
10. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:50 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
11. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:49 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
12. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:49 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
13. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:48 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
14. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-09-09 14:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Zawiadomienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie - Laszczyny 2019-09-09 11:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Zawiadomienie w sprawie realizacji przesięwzięcia - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie - Laszczyny 2019-09-06 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198" 2019-09-06 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198" 2019-09-06 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Zarządzenie nr 34/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Laszczynach i Grodzisku Dolnym 2019-09-06 10:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Protokół Nr X/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 sierpnia 2019r 2019-09-06 09:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Protokół Nr X/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 sierpnia 2019r 2019-09-06 09:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Grodzisku Dolnym i Laszczynach 2019-09-06 09:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 2019-09-04 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Uchwała w sprawie zaopinioweania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 2019-09-03 14:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Zarządzenie nr 46/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ?Działania na rzecz osób niepełnosprawnych? 2019-09-03 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2019 roku 2019-09-03 13:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ?Działania na rzecz osób niepełnosprawnych? 2019-09-03 13:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ?Działania na rzecz osób niepełnosprawnych? 2019-09-03 13:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zarządzenie nr 47/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ?Działania na rzecz osób niepełnosprawnych? 2019-09-03 13:07 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
30. Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-09-02 14:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-09-02 12:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Zarządzenie nr 47/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-09-02 12:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Zarządzenie nr 45/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-09-02 12:00 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
34. Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 sierpnia 2019r. W sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2019 2019-09-02 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 sierpnia 2019r. W sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2019 2019-09-02 11:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zarządzenie nr 46/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-09-02 11:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-09-02 11:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Zarządzenie nr 45/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-09-02 11:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zarządzenie nr 44/17 Wójta Gminy Grodzisko z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2019-09-02 11:56 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
40. Zarządzenie nr 41/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-30 14:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Zarządzenie nr 42/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grodzisko Dolne 2019-08-30 14:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
42. Zarządzenie nr 43/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 czerwonka 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy oraz do czynności związanych z realizacją projektu 2019-08-30 14:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
43. Zarządzenie nr 41/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-30 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Wojt Gminy 2019-08-29 15:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Wojt Gminy 2019-08-29 15:03 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
46. Zarządzenie nr 40/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-29 13:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Wybory i referenda 2019-08-28 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Budowa piłkochwytów w miejscowości Wólka Grodziska w ramach programu "Wzrost integracji i aktywiazcji mieszkańców Wólki Grodziskiej poprzez wykonanie wspólnych prac polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego w Wólce Grodziskiej" 2019-08-28 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zarządzenie nr 39/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy gimnazjum w Zespole Szkół prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2016/2017 2019-08-28 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Ochrona środowiska 2019-08-27 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 49


powrót na górę strony