REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Protokół Nr XVIII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22 kwietnia 2016r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 2019-03-21 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Protokół Nr XVI/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 17 lutego 2016r.w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-03-21 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-03-21 12:51 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
4. Protokół Nr XIX/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-03-21 12:51 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
5. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Wólka Grodziska - 21.03.2019r. 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonych w Grodzisku Górnym 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Grodzisku Górnym 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Wykaz nieruchomości przenzaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Grodzisku Górnym 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
9. Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach w sprawie prowadzonego postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci". 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
10. Zaproszenie na sesję 2019-03-20 08:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Zaproszenie na sesję 2019-03-20 08:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.6.2019 2019-03-19 14:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-03-19 14:57 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
14. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Laszczyny - 18.03.2019r. 2019-03-18 14:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Remont drogi gminnej Nr 10 4558R "Na Zaborcze" w km 0+000-0+870 położonej na terenie miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci". 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015R. 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Grodzisku Dolnym 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Projekt Inkubatora Lokalnego Przetwórstwa Mięsa 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Grodzisku Dolnym 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Projekt Inkubatora Lokalnego Przetwórstwa Mięsa 2019-03-15 11:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015R. 2019-03-15 11:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci". 2019-03-15 11:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Remont drogi gminnej Nr 10 4558R "Na Zaborcze" w km 0+000-0+870 położonej na terenie miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne 2019-03-15 11:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej sporządzony za rok 2018 2019-03-15 09:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne 2019-03-15 09:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Dowóz dzieci w roku szkolnym 2016/2017 do: Szkoły Podstawowej w Grodzisku Dolnym, Szkoły Podstawowej w Grodzisku Górnym, Gimnazjum w Grodzisku Dolnym i Gimnazjum w Grodzisku Górnym 2019-03-15 07:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-03-14 09:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kruszywa naturalnego (kopalina pospolita) ze złoża "Chodaczów ? Jarosz 1" metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 1,95 ha bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, woj. podkarpackie" 2019-03-14 09:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 marca 2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2019-03-14 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 marca 2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2019-03-14 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Projekt zagospodarowania terenu: zbiornik wodny CZYSTE oraz park za GOK'IEM 2019-03-14 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-03-14 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Stacja bazowa telefonii cyfrowej 54613_Podlesie". 2019-03-14 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Grodzisku Dolnym 2019-03-14 09:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Grodzisku Dolnym 2019-03-14 09:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Zaproszenie na sesję 2019-03-13 12:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Zaproszenie na sesję 2019-03-12 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne ? II etap. 2019-03-12 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Obwieszczenie o wszczęściu postępowania o wydaniu decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia "Scalenie gruntów wsi Grodzisko Dolne" 2019-03-12 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Nowe - 12.03.2019r. 2019-03-12 13:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 889 położonej w Zmysłówce 2019-03-12 13:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku "Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa" wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej - RI.271.5.2019 2019-03-11 10:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 889 położonej w Zmysłówce 2019-03-11 10:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.3.2019 2019-03-11 10:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Zaproszenie na sesję 2019-03-11 10:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne - II etap. 2019-03-08 12:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne - II etap. 2019-03-08 12:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne - II etap. 2019-03-08 12:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku "Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa" wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej - RI.271.5.2019 2019-03-08 11:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 40


powrót na górę strony