Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/13/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2018-2032


  • Data aktualizacji: 2019-08-16 15:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 775 177