Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu "PROJEKTU ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GRODZISKO DOLNE - AKTUALIZACJA 2023-2038"


  • Data aktualizacji: 2023-10-02 08:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 471 707