rok 2021


Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłożenia inf. o przebiegu wykonania budżetu Gm. Grodzisko Dolne za I półrocze 2021 roku, inf. o kształtowaniu się wielolet. prognozy finans. oraz inf. o przebiegu wykonania pl. finans. samorządowych inst. kult


  • Data aktualizacji: 2021-09-21 12:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 780 948