Ośrodek Kultury w Grodzisku DOlnym


OŚRODEK KULTURY W GRODZISKU DOLNYM
37 – 306 GRODZISKO DOLNE
tel. (0-17) 243 61 41 fax. (0-17) 240 36 06
E-Mail: gok_grodz@poczta.onet.plOśrodek Kultury istnieje od 1974 roku.
Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należą w szczególności:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, w tym:
a) kultywowanie i propagowanie lokalnych zwyczajów, obrzędów, muzyki ludowej,
b) dokumentacja obrzędów, zwyczajów, przedmiotów kultury materialnej i działalności kulturalnej,
c) opieka nad twórcami ludowymi,
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
a) prowadzenie pracy zespołów, kół i klubów zainteresowań,
b) tworzenie warunków do działania stowarzyszeń, fundacji społeczno-kultu-ralnych i innych podmiotów w zakresie upowszechniania i prowadzenia działalności kulturalnej,
5) zadania przekazane gminie w zakresie ochrony dóbr kultury,
6) propagowanie, organizacja rekreacji, turystyki, sportu masowego,
7) organizacja zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych,
8) zadania z zakresu sportu gminnego i szkolnego.


Do ważniejszych imprez cyklicznych organizowanych przez Ośrodek Kultury należą:
- Co 2 lata odbywa się w Grodzisku Podkarpacka Parada Straży Wielkano-cnych „TURKI”.
- Corocznie organizowane są imprezy plenerowe: Dni Grodziska, Dożynki Gminne, Dzień Dziecka, Festyn Sportowo-Rekreacyjny na Pożegnanie Wakacji.
- Do cyklicznie organizowanych imprez w Ośrodku Kultury można zaliczyć: widowisko „Hej kolęda, kolęda”, Gminny Konkurs Piosenki, integracyjne „Mikołajki” dla dzieci, obchody Dnia Kobiet, obchody Dnia Matki, powiatowe eliminacje w konkursie „Poeci i Pisarze Dzieciom”, obchody Święta 3 Maja i Odzyskania Niepodległości oraz konkursy plastyczne: „Wigilijno-Noworoczne obrzędy i zwyczaje w tradycji grodziskiej” i „Wielkanoc w obrzędowości grodziskiej”.
- Przez cały rok organizowane są zawody i turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, najwięcej takich zawodów obywa się w okresie wakacji oraz ferii. Są to m.in.: Sportowy Turniej Zakładów Pracy, Turniej Szkół z Gminy Grodzisko Dolne, Sportowy Turniej Miast i Gmin, Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego, Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Mini Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z Podwórka na Stadion”, Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w Sporcie Młodzieżowym, Turniej Piłkarski Dziewcząt i Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”, Liga Powiatowa Trampkarzy Starszych w Piłce Nożnej, Turniej Piłki Nożnej Juniorek Młodszych o Mistrzostwo Województwa Podkarpackiego, Turniej Halowy Piłki Nożnej „Oldboy Cup” Województwa Podkarpackiego, Sportowy Turniej Sołectw, Międzygminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt.

  • Data aktualizacji: 2023-03-31 09:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 171 741