Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/30/2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2020-2030


  • Data aktualizacji: 2023-06-09 13:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 263 717