Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-07-10 13:44:18

Budżet

Informacje do dnia 31.12.2015r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019R.