rok 2022


Zarządzenie Nr 80/22 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki organizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych


  • Data aktualizacji: 2023-03-31 09:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 171 760