Statut Gminy

Statut Gminy

 Statut Gminy

Opublikowane przez: Barbara Czerwonka | Data wprowadzenia: 2003-05-21 18:12:40.
 Uchwała nr XXXVI/231/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2012-08-24 09:36:25.
 Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2012-08-24 09:37:48.
Data wprowadzenia: 2012-08-24 09:37:48
Autor: Rada Gminy
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl