Rada

Rada

Skład Rady Gminy Grodzisko Dolne w kadencji 2014-2018

 1. Bechta Teresa
 2. Burek Rafał
 3. Duda Dariusz
 4. Gdański Andrzej Paweł
 5. Gdański Jerzy – przewodniczący Rady Gminy
 6. Grabowiec Danuta
 7. Kasprzak Katarzyna Barbara – wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 8. Kopyt Dariusz Marian
 9. Kryla Stanisław
 10. Mach Stanisław
 11. Majkut Halina
 12. Matuszek Kazimierz
 13. Miś Mariusz
 14. Ryfa Stanisław
 15. Sołek Henryk

Komisje stałe Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

 1. Ryfa Stanisław - przewodniczący komisji
 2. Grabowiec Danuta
 3. Kryla Stanisław
 4. Miś Mariusz – zastępca przewodniczącego
 5. Sołek Henryk


Komisja Budżetu i Finansów

 1. Bechta Teresa – przewodnicząca komisji
 2. Burek Rafał
 3. Jerzy Gdański
 4. Majkut Halina
 5. Matuszek Kazimierz – zastępca przewodniczącego


Komisja Spraw Społecznych

 1. Dariusz Kopyt – przewodniczący komisji
 2. Gdański Andrzej
 3. Duda Dariusz
 4. Kasprzak Katarzyna
 5. Mach Stanisław –zastępca przewodniczącego
 

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2003-05-21 17:19:44 | Data modyfikacji: 2015-03-18 10:41:58.
Data wprowadzenia: 2003-05-21 17:19:44
Data modyfikacji: 2015-03-18 10:41:58
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl