Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

 Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków i pompowni zagrodowych w miejscowości Chodaczów

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: inż. Adam Czerwonka | Data wprowadzenia: 2008-01-23 14:38:31.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków w miejscowościach: Grodzisko Nowe i Chałupki Dębniańskie

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: inż. Adam Czerwonka | Data wprowadzenia: 2008-09-12 10:02:49.
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Zbigniew Gdański | Autor: Jacek Chmura - Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:53:47.
 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Referat RPR | Data wprowadzenia: 2013-05-29 09:13:18.
 Obwieszczenie - Starosta Leżajski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 1/2013/zrid z dnia 05.12.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Starosta Leżajski | Data wprowadzenia: 2013-12-11 13:25:56.
 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Referat RPR | Data wprowadzenia: 2014-04-29 08:01:29.
UWAGA: Plik ZIP. Ok. 70 MB
 Materiały do II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Referat RPR | Data wprowadzenia: 2014-05-08 13:07:23 | Data modyfikacji: 2014-05-08 13:10:35.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne w sprawie - Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości grodzisko dolne gmina grodzisko dolne oraz prognozy oddziaływania na środowisko Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości grodzisko dolne gmina grodzisko dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2014-10-22 11:06:42 | Data modyfikacji: 2014-05-08 13:10:35.
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 w Gminie Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Referat RPR | Data wprowadzenia: 2014-12-23 12:38:18 | Data modyfikacji: 2014-05-08 13:10:35.
 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Referat RPR | Data wprowadzenia: 2015-03-30 12:44:31 | Data modyfikacji: 2014-05-08 13:10:35.

Zobacz:
   Uchwały dot. zagospodarowania przestrzennego
Data wprowadzenia: 2015-03-30 12:44:31
Autor: Referat RPR
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl