Protokoły komisji

Protokoły komisji

 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 21 sierpnia 2008r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-08-29 13:05:30.
 Protokół Nr 8/08 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 30 września 2008r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-10-10 14:23:32.
 Protokół nr 9/08 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 28.10.2008r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-11-12 13:36:18.
 Protokół nr 10/08 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 9 grudnia 2008r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-02-16 13:25:28.
 Protokół nr 1/09 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 03.02.2009r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-02-16 13:08:47.
 Protokół Nr 2/09 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 3 marca 2009r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-03-23 11:58:06.
 Protokół nr 3/09 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 27 marca 2009r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:25:38 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół Nr 4/09 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 23 kwietnia 2009r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-05-14 15:18:18 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół Nr 5/09 Ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 25 maja 2009r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-06-18 14:25:18 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół nr 6/09 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 26 czerwca 2009r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-07-10 07:31:53 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej)

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-09-09 11:55:07 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół nr 9/09 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 29.10.09r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-11-25 07:40:25 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół Nr 10/09 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 27 listopada 2009r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-01-05 15:13:21 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół Nr 1 /10 Ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27 stycznia 2010r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-02-18 14:58:04 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół nr 2/10 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 24.02.10r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:32:31 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół Nr 3/10 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 24 marca 2010r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:33:03 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół nr 4/10 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 9 kwietnia 2010r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:33:38 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół Nr 5/10 Ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27 kwietnia 2010r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:34:00 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół nr 6/10 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 25.05.10r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-08-19 08:55:56 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół nr 7/10 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 28.06.10r

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-08-19 08:57:17 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół Nr 8/10 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27 sierpnia 2010r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-11-30 10:19:56 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół Nr 9/10 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 września 2010r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-11-30 10:21:08 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół Nr 10/10 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 października 2010r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-11-30 10:21:46 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
 Protokół Nr 11/10 Ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 8 listopada 2010r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-11-30 10:22:14 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:29:58.
Kadencja 2010-2014
 Protokół Nr 1/11 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 10 stycznia 2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-02-28 14:29:08 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół Nr 2/11 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 22 lutego 2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-04-07 14:21:25 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 23 marca 2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-04-07 14:23:15 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 17 maja 2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-06-07 11:03:02 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 15 kwietnia 2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-06-20 11:10:43 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 21 czerwca 2011r. godz. 16.00

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-07-21 10:43:26 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27 lipca 2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-08-03 08:01:18 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 29 sierpnia 2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-10-13 09:54:24 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27 października 2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-12-13 15:30:26 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27 października 2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-03-02 09:18:00 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 6 grudnia 2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-03-02 09:18:40 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 31 stycznia 2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-03-02 09:20:15 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 31 stycznia 2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-04-24 08:05:57 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 23.02.2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-04-24 08:07:09 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-04-24 08:08:10 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 24 maja 2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-06-18 13:37:59 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół z posiedzenia Komisji ds. opracowania statutów sołectw odbytego w dniu 24.05.2012r. w biurze Rady Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-06-18 13:39:14 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 czerwca 2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-07-09 11:10:23 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 24.08.2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-09-06 09:50:48 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 24.09.2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-10-05 08:55:27 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 października 2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-11-12 10:23:38 | Data modyfikacji: 2011-04-07 14:20:47.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-12-19 12:46:17 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 29 stycznia 2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-02-13 09:20:33 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 lutego 2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-03-14 07:51:45 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 21 marca 2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:29:28 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 23 kwietnia 2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-05-17 11:13:38 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 23 maja 2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-06-17 12:36:03 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 18 czerwca 2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-07-11 09:39:40 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 sierpnia 2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-09-16 15:18:27 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 25 września 2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-10-16 09:53:40 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 października 2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-11-22 10:41:04 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 6 lutego 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-02-25 08:51:54 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 24.02.2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-03-17 14:53:47 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 20 marca 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-04-10 11:48:21 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 15 kwietnia 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2014-05-19 13:41:19 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27 maja 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:11:31 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27 maja 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-06-27 07:46:26 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 17 czerwca 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:46:02 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 29 lipca 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-08-19 08:26:20 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 sierpnia 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-09-24 08:27:54 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 października 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-11-07 14:47:40 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 października 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-11-20 13:55:58 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 16 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-01-30 15:12:28 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej i Komisji Spraw Społecznych) odbytego w dniu 29 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-01-30 15:13:17 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 29 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-01-30 15:14:52 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27 stycznia 2015r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:21:13 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 lutego 2015r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-03-19 11:16:40 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 marca 2015r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-04-23 13:37:00 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) poszerzonego o sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 21 kwietnia 2015r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-05-25 10:44:08 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27 maja 2015r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-09-23 07:32:07 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 17 czerwca 2015r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-09-23 07:38:46 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.
 Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 24 sierpnia 2015r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-09-23 07:42:45 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:52:38.

Zobacz:
   Komisja Rewizyjna
   Komisja Budżetu i Finansów
   Komisja Spraw Społecznych
Data wprowadzenia: 2015-09-23 07:42:45
Autor: Janina Rydzik
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl