Zadania realizowane przez org. pozarządowe

Zadania realizowane przez org. pozarządowe

 Informacja (ogłoszenie) o wynikach otwartych konkursów ofert na zadanie z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 01.09.2014-30.06.2015

Opublikowane przez: Zbigniew Gdański | Autor: Wójt Gminy- Jacek Chmura | Data wprowadzenia: 2014-08-05 13:39:24.
 Informacja (ogłoszenie) o wynikach otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 01.09.2014-30.06.2015

Opublikowane przez: Zbigniew Gdański | Autor: Wójt Gminy - Jacek Chmura | Data wprowadzenia: 2014-08-05 13:42:27.
 Projekt dofinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Opublikowane przez: Zbigniew Gdański | Autor: Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne | Data wprowadzenia: 2014-08-06 10:11:07.
 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2014

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2015-05-05 10:04:38.
 Zarządzenie nr 102/15 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2015-11-23 09:44:29.

Zobacz:
   Konkursy
   Zlecenia
Data wprowadzenia: 2015-11-23 09:44:29
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl