Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie "Kobiety Gminy Grodzisko Dolne" - 17.05.2019r.


  • Data aktualizacji: 2020-02-25 13:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 985 473