Kwota pozyskanych środków - 4 397 441, 30 zł

Modernizacja szkoły w Grodzisku Górnym


 

Modernizacja Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym. Finansowanie: RPO WP 2007-2013. Wartość zadania: 1 mln 85 tys. zł. Dofinansowanie: 642,7 tys. zł. Okres realizacji 2013-2014.