"Turki"


Pomnik Turka - odsłonięty w 2007 roku 

W obchodach świąt wielkanocnych zachował się w Grodzisku dawny obyczaj stawiania straży grobowych przy symbolicznym grobie Chrystusa w parafialnym kościele. W większości parafii symbolicznego Grobu Pańskiego strzegą umundurowani członkowie straży pożarnych. Niekiedy wartę tę pełnią mężczyźni przywdziani w tradycyjne stroje ludowe. Formowane są też specjalne oddziały straży grobowych, na wzór wojskowych, zwane powszechnie turkami. Należą one przede wszystkim do wielkanocnego krajobrazu świątecznego szeregu parafii Polski południowo-wschodniej i niektórych miejscowości Wielkopolski. Barwne oddziały turków też stanowią dumę mieszkańców Grodziska i są główną obrzędową atrakcją Wielkanocy.

Grodzisko Dolne od dawna słynie z pielęgnowania i promowania własnych wartości i bogatych tradycji regionalnych. Tu bowiem zapoczątkowano uroczyste zbiórki "Turków". Grodziskie Turki legitymują się kilkusetletnią tradycją, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Podtrzymuje je 6 oddziałów straży grobowych:

  • oddział Grodzisko Dolne
  • oddział Grodzisko Górne
  • oddział Grodzisko Nowe
  • oddział Chodaczów
  • oddział Wólka Grodziska 
  • oddział Zmysłówka

W celu upamiętnienia tradycji Straży Grobowych, obok Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym odsłonięto pamiątkowy pomnik, przedstawiający symboliczną postać "Turka". Na tablicy widnieje zaś napis: "W hołdzie tym, którzy byli i pozostaną wierni tradycji".  

Turki Grodzisko Dolne 
Turki Wólka Grodziska 
Turki Chodaczów 
Turki Zmysłówka 
Turki Grodzisko Nowe 
Turki Grodzisko Górne