Rok 2009


Kwota pozyskanych środków - 12 535 725, 36 zł