Rada Gminy


Gdański Jerzy - przewodniczący Rady Gminy 
Katarzyna Kasprzak - wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Skład Rady Gminy Grodzisko Dolne w kadencji 2014-2018

Dariusz Kopyt 
Ryfa Stanisław 
Matuszek Kazimierz 
Sołek Henryk 
Burek Rafał 
Miś Mariusz 
Kryla Stanisław 
Gdański Andrzej 
Duda Dariusz 
Mach Stanisław 
Bechta Teresa 
Majkut Halina 
Grabowiec Danuta