Kwota pozyskanych środków - 4 397 441, 30 zł

Termomodernizacja szkoły w Zmysłówce


 

Termomodernizacja obiektu szkoły podstawowej w Zmysłówce. Finansowanie: RPO WP 2007-2013. Wartość zadania: 603,5 tys. zł. Dofinansowanie: 438 tys. zł. Okres realizacji 2013-2014.