Kwota pozyskanych środków - 1 509 376,33 zł

Adaptacja lokalu dla stowarzyszenia


 

Remont i adaptacja lokalu na siedzibę Stowarzyszenia w rozbudowanym budynku remizy OSP w Grodzisku Dolnym "Miasto". Finansowanie: Program Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Dofinansowanie: 57 740, 00 zł.