Gmina jest miejscem działalności licznych organizacji i stowarzyszeń, aktywnie wspierających i propagujących grodziską kulturę i tradycję. Na terenie gminy funkcjonuje blisko 30 organizacji pozarządowych.  Pełnią one istotną rolę w rozwoju lokalnej Ojczyzny. Z powodzeniem realizują ważne zadania publiczne jak prowadzenie szkół podstawowych, prowadzenie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych, zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, upowszechnianie sportu, rozwój turystyki czy realizacja inwestycji publicznych. Ze strony gminy mogą one liczyć na wsparcie prawne, instytucjonalne i finansowe. Dzięki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi możliwa była realizacja wielu przedsięwzięć oraz pozyskanie środków zewnętrznych niedostępnych bezpośrednio dla gminy.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym


 

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku z inicjatywy kobiet – matek mających niepełnosprawne dzieci. Celem stowarzyszenia jest organizowanie się rodziców dzieci niepełnosprawnych i ich współdziałanie w kształceniu właściwych warunków rozwoju tych dzieci, poprzez prowadzenie różnych form działalności leczniczo-rehabilitacyjnej oraz podejmowania inicjatyw mających na celu tworzenie korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

Więcej o działalności stowarzyszenia na stronie: www.orew.com.pl