Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Leszczynka"


 

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Leszczynka” podobnie jak powyższe zespoły bierze udział w imprezach różnego szczebla utrwalając na scenie dawne, odchodzące już dziś w zapomnienie obrzędy Ziemi Grodziskiej. „Leszczynka” przejawia również szczególną dbałość o zachowanie tradycji kulinarnych swych przodków poprzez promowanie oryginalnych starych potraw i wypieków pochodzących z tego regionu. Uczestniczy w przeglądach kulinarnych, gdzie prezentuje potrawy regionalne. Jest laureatem „Złotej Perły” – nagrody przyznawanej w ogólnopolskim konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”.