Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2024-05-24 11:33:59

Ochrona środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych

Zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Grodzisko Dolne jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Wójt Gminy Grodzisko Dolne prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=408766


Informacje do dnia 31.12.2015r.

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie i eksploatacja studni S-3a i S-5a (zastępczych) w obrębie działek nr 2220 i 1884 w miejscowości Grodzisko Górne, obejmująca wykonanie studni i ich zabudowy (uzbrojenia w urządzenia służące do poboru wody i jej opomiarowania) w ramach projektowanej modernizacji ujęcia wody podziemnej wodociągu gminnego Gminy Grodzisko Dolne"

Autor: Wójt Gminy
Data wytworzenia informacji: 2024-03-13
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2024-03-14
Wyświetl historię zmian