Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2024-02-28 10:34:28

Budżet

Informacje do dnia 31.12.2015r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/92/2024 z dnia 17.01.2024 w sprawie prawidłowości planowwanej kwoty długu określonej w WPF 2024-2042