Nowe Stawki za wywóz śmieci w 2019


 

Od 1 lutego 2019r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacimy o 2,00 zł/os. więcej niż w roku 2018r. Podwyżka ta jest skutkiem rozstrzygniętego w dniu 9 listopada 2018r. przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Grodzisko Dolne w 2019 roku. Uzyskana w postępowaniu najkorzystniejsza cena, jaką zaoferowała firma MZK Leżajsk, jest o ponad 239 220,00 tys. zł wyższa od ceny za odbiór odpadów w 2018r.

Z uwagi na fakt, że system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, tzn. gmina nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami, ani na nim zarabiać, koniecznym było podniesienie stawki opłaty za śmieci o kwotę, która zabezpieczy pokrycie kosztów funkcjonowania systemu w 2019r.

W wyniku przeprowadzonej kalkulacji ustalono, że wzrost opłat o 2,00 zł od osoby zapewni bilansowanie się systemu. W przypadku, gdy odpady komunalne zbierane będą w sposób selektywny (segregowane) miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, w 2019 roku będzie wynosić:

  • 1-6 osób w wysokości 8,00 zł brutto od osoby;
  • 7 osób w wysokości 7,00 zł brutto od osoby;
  • 8 osób w wysokości 6,50 zł brutto od osoby;
  • 9 osób w wysokości 6,00 zł brutto od osoby;
  • 10 osób w wysokości 5,50 zł brutto od osoby;
  • 11 osób i powyżej w wysokości 5,00 zł brutto od osoby.

Z kolei dla nieruchomości niezamieszkałych tj. sklepy, szkoły, ośrodki zdrowia, jednostki organizacyjne itp. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny wyniesie:

  • 120 litrów – 16,00 zł
  • 240 litrów - 28,00 zł
  • 1100 litrów - 100,00 zł
  • 7000 litrów KP-7 – 560,00 zł

W przypadku, gdy odpady komunalne zbierane będą w sposób nieselektywny (zmieszane), wysokość opłaty wyniesie dwukrotność opłat wskazanych powyżej. Zmiana stawki nie powoduje obowiązku złożenia deklaracji lub korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019r. wraz z kompletem kodów kreskowych oraz harmonogramem odbioru odpadów zostanie dostarczona jak w latach poprzednich.