Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Laszczyny - 29.06.2022r.


  • Oferta (1,48 MB)

    załączył: Krzysztof Laskowski, Admin dnia 2022-06-29 14:34

  • Data aktualizacji: 2024-07-19 14:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 15 109 950